Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ hai, đợt II năm 2019 (Kỳ thi ngày 18, 19/5/2019).

20, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2019.

6, Tháng 6, 2019

Kế hoạch về việcTổng kết công tác thực hành, thực tập năm học 2018-2019.

27, Tháng 5, 2019

Công văn về việc đánh giá công tác CVHT năm học 2018-2019 và triển khai công tác CVHT năm học 2019-2020.

27, Tháng 5, 2019

Thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2019.

21, Tháng 5, 2019

Công văn về việc nộp luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp.

9, Tháng 5, 2019

Kế hoạch về việc Thi và xét công nhận tốt nghiệp các lớp đại học hệ LT, VLVH, VB 2, tháng 6 năm 2019.

7, Tháng 5, 2019

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng Anh và Hội thi tìm hiểu văn hóa Anh - Việt - Mỹ trường Đại học Hồng Đức, năm học 2018-2019.

26, Tháng 3, 2019

Đề án đăng ký mở ngành ĐHSP Tin học

27, Tháng 2, 2019

Kế hoạch về việc xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019.

23, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc khen thưởng.

23, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt 4 năm 2018.

18, Tháng 1, 2019

Lịch thi học phần học kỳ 1, năm học 2018-2019 lớp trung cấp sp mầm non.

10, Tháng 1, 2019

Quyết đinh thành lập Ban chỉ đạo tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh năm 2019.

9, Tháng 1, 2019

Báo cáo Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018.

3, Tháng 1, 2019
Page 1/5 <12345>