Thông báo về việc tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý đào tạo

18, Tháng 1, 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ 2, đại học liên thông và vừa làm vừa học năm 2018.

11, Tháng 1, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức giải điền kinh HSSV trường Đại học Hồng Đức năm học 2017-2018

11, Tháng 1, 2018

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học LT, VLVH, VB2, Cao đẳng nghề đợt 2 năm 2017.

9, Tháng 1, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo soạn thảo Đề án "Thành lập trường phổ thông Thực hành trực thuộc trường Đại học Hồng Đức"

14, Tháng 12, 2017

Công văn về việc đánh giá công tác CVHT học kỳ 1 và triển khai công tác CVHT học kỳ 2 năm học 2017-2018

14, Tháng 12, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thao Thể thao Quốc phòng HSSV năm học 2017-2018

12, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét CNTN đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 4 năm 2017

7, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp Hệ LT,VLVH, văn bằng đại học thứ 2, đợt II năm 2017

7, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc ban hành Quy định liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học tại trường Đại học Hồng Đức

5, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học tại Trường Đại học Hồng Đức

5, Tháng 12, 2017

Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị bàn về công tác quản lý học phần dùng chung trong toàn trường và điều phối phối việc giảng dạy

4, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính ( hạng II)

16, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập các Ban giúp việc Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp TCCN ngành SP Mầm non (K27,28,29) hệ chính quy năm 2017

3, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp Ngành sư phạm Mầm Non (K27,28,29) hệ chính quy năm 2017

3, Tháng 11, 2017
Page 1/9 <123456789>