Hiệu lệnh báo giờ học trên lớp mùa đông.

Hiệu lệnh báo giờ học trên lớp mùa đông.

6, Tháng 10, 2021
Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022.

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022.

22, Tháng 9, 2021
Thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2021 vào Trường Đại Học Hồng Đức.

Thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2021 vào Trường Đại Học Hồng Đức.

26, Tháng 8, 2021
Kế hoạch thi và xét công nhận tốt nghiệp đào tạo LT, VLVH, VB2 trình độ đại học, đợt 4 - năm học 2020-2021.

Kế hoạch thi và xét công nhận tốt nghiệp đào tạo LT, VLVH, VB2 trình độ đại học, đợt 4 - năm học 2020-2021.

4, Tháng 6, 2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2021.

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2021.

13, Tháng 5, 2021
 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2021 vào Trường Đại học Hồng Đức.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2021 vào Trường Đại học Hồng Đức.

31, Tháng 3, 2021
Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2019-2020, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm học 2020-2021.

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2019-2020, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm học 2020-2021.

25, Tháng 2, 2021
Kế hoạch về việc xét công nhận tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2021.

Kế hoạch về việc xét công nhận tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2021.

15, Tháng 1, 2021
Thông báo về thời gian, địa điểm thi tốt nghiệp hệ LT, VLVH, VB2 đợt tháng 1 năm 2021.

Thông báo về thời gian, địa điểm thi tốt nghiệp hệ LT, VLVH, VB2 đợt tháng 1 năm 2021.

6, Tháng 1, 2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp Đào tạo Liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ 2, đợt 2 năm học 2020-2021.

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp Đào tạo Liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ 2, đợt 2 năm học 2020-2021.

31, Tháng 12, 2020
Thông báo mức điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2020 vào Trường Đại học Hồng Đức.

Thông báo mức điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2020 vào Trường Đại học Hồng Đức.

5, Tháng 10, 2020
Thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2020 vào Trường Đại học Hồng Đức.

Thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2020 vào Trường Đại học Hồng Đức.

17, Tháng 9, 2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo LT, VLVH, VB đại học thứ 2, đợt tháng 8 năm 2020

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo LT, VLVH, VB đại học thứ 2, đợt tháng 8 năm 2020

28, Tháng 8, 2020
Thông báo trúng tuyển các ngành trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy.

Thông báo trúng tuyển các ngành trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy.

26, Tháng 8, 2020
Quyết định về việc ban hành Quy định Công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ khi học chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hồng Đức.

Quyết định về việc ban hành Quy định Công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ khi học chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hồng Đức.

27, Tháng 7, 2020
Page 1/8 <12345678>