Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học LT, VLVH, VB2 đợt I năm 2018.

12, Tháng 7, 2018

Thông báo kết luận Hội nghị thông qua các ngành dự kiến mở mới năm học 2018-2019.

8, Tháng 6, 2018

Tổng kết công tác thực hành, thực tập năm học 2017-2018.

7, Tháng 6, 2018

Công văn về việc đánh giá công tác CVHT học kỳ 2 và triển khai công tác CVHT năm học 2018-2019.

18, Tháng 5, 2018

Kế hoạch về việc Thi và xét công nhận tốt nghiệp các lớp đại học hệ LT,VLVH, VB2 đợt I năm 2018.

13, Tháng 4, 2018

Hiệu lệnh báo giờ học trên lớp.

6, Tháng 4, 2018

Quyết định về việc Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học LT, VLVH, VB2, Cao đẳng nghề đợt II năm 2017.

6, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học LT, VLVH, VB2, Cao đẳng nghề đợt II năm 2017.

6, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét CNTN đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2018.

2, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2018.

2, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc mở chuyên mục tư vấn tuyển sinh trên website http://hdu.edu.vn

2, Tháng 2, 2018

Quyết định ban hành Quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ cho sinh viên khi học chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hồng Đức.

29, Tháng 1, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Tư vấn tuyển sinh tham gia "Ngày Hội tư vấn tuyển sinh 2018" cùng Báo Tuổi trẻ tại tỉnh Thanh Hóa

19, Tháng 1, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dạy học Tiếng Việt tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào năm học 2017-2018.

19, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý đào tạo

18, Tháng 1, 2018
Page 1/10 <12345678910>