Công văn về việc triển khai biên soạn TLDH năm học 2017-2018

4, Tháng 10, 2017

Quyết định về việc ban hành Quy định về Công tác Cố vấn học tập tại Trường Đại học Hồng Đức

4, Tháng 10, 2017

Tổng kết công tác kiến tập, thực tập sư phạm năm học 2016-2017 & nhiệm vụ năm học 2017-2018

4, Tháng 10, 2017

Báo cáo tổng kết công tác cố vấn học tập năm học 2016-2017 và Phương hướng hoạt động năm học 2017-2018

15, Tháng 9, 2017

Quyết định về việc giao nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2017 - 2018

28, Tháng 8, 2017

Thông báo về việc thay đổi thời gian học tập tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên đầu khóa học

25, Tháng 8, 2017

Thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng cho SV hệ chính quy tốt nghiệp tháng 6 năm 2017.

25, Tháng 8, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hành, kiến tập và Thực tập Trường Đại học Hồng Đức, năm học 2017-2018.

25, Tháng 8, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận kết quả học văn hóa năm học 2016 - 2017 của học sinh tạo nguồn tuyển sinh năm 2017

17, Tháng 8, 2017

Công văn về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung CTĐT theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học

16, Tháng 8, 2017

Thông báo chuẩn bị hồ sơ thực tập tốt nghiệp năm học 2017 - 2018 của các khoa: Kinh tế QTKD, Nông-Lâm-Ngư nghiệp, Kỹ thuật Công nghệ TT&TT, Khoa học Xã hội, Tâm lí Giáo dục

16, Tháng 8, 2017

Quyết định về việc ban hành khung chương trình theo khối ngành, nhóm ngành đào tạo đại học định hướng hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học tại Trường Đại học Hồng Đức

16, Tháng 8, 2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học, Văn bằng đại học thứ 2 và liên thông đợt II năm 2017

16, Tháng 8, 2017

Thông báo bổ sung đợt 1 năm 2017 hệ chính quy vào Trường Đại học Hồng Đức

31, Tháng 7, 2017

Thông báo Điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2017 vào Trường Đại học Hồng Đức

31, Tháng 7, 2017
Page 3/10 <12345678910>