Đề án đăng ký mở ngành ĐHSP Tin học

27, Tháng 2, 2019

Kế hoạch về việc xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019.

23, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc khen thưởng.

23, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt 4 năm 2018.

18, Tháng 1, 2019

Lịch thi học phần học kỳ 1, năm học 2018-2019 lớp trung cấp sp mầm non.

10, Tháng 1, 2019

Quyết đinh thành lập Ban chỉ đạo tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh năm 2019.

9, Tháng 1, 2019

Báo cáo Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018.

3, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý hồ sơ học phần và tổ chức đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát triển năng lực người học.

3, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng 2 đợt II năm 2018.

28, Tháng 12, 2018

Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị bàn về chỉ định học phần giảng dạy nhằm đảm bảo không vượt quá 200% định mức.

24, Tháng 12, 2018

Báo cáo Tổng kết công tác kiến tập thực tập sư phạm năm học 2017-2018 và nhiệm vụ năm học 2018-2019.

31, Tháng 10, 2018

Kế hoạch hoàn thành chương trình đào tạo, tổ chức thi tốt nghiệp bậc trung cấp Sư phạm Mầm non (K30, K29).

26, Tháng 10, 2018

Thông báo về việc chuẩn bị hồ sơ thực tập tốt nghiệp năm học 2018-2019 của các khoa: Kinh tế-QTKD, Nông lâm-Ngư nghiệp, Kỹ thuật Công nghệ, Công nghệ TT&TT, Khoa học Xã hội, Tâm lý Giáo dục.

1, Tháng 10, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng, Ban thư ký giúp việc Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018-2019.

25, Tháng 9, 2018

Quyết định về việc giao nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2018-2019.

20, Tháng 9, 2018
Page 3/6 <123456>