Thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt bổ sung năm 2015 vào Trường Đại học Hồng Đức.

15, Tháng 9, 2015

Thông báo Điều chỉnh Kế hoạch giảng dạy cho các lớp Đại học và Cao đẳng K37 hệ chính quy.

15, Tháng 9, 2015

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục trường giai đoạn 2010-2015

9, Tháng 9, 2015

Kế hoạch đánh giá chất lượng đề cương chi tiết học phần năm học 2015-2016.

9, Tháng 9, 2015

Thông báo về phân bổ phòng sinh hoạt tập thể sáng ngày 7/9/2015

3, Tháng 9, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban tiếp sinh trúng tuyển hệ chính quy năm 2015

26, Tháng 8, 2015

Thông báo về việc đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2015.

25, Tháng 8, 2015

Thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2015 vào Trường Đại học Hồng Đức.

25, Tháng 8, 2015

Công văn về việc rà soát, bổ sung tài liệu phục vụ đào tạo, năm học 2015-2016

25, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục

18, Tháng 8, 2015

Công văn về việc chuẩn bị hồ sơ cho kiến tập, thực tập sư phạm năm học 2015-2016.

11, Tháng 8, 2015

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy vào Trường Đại học Hồng Đức năm 2015

30, Tháng 7, 2015

Thông báo tuyển sinh cao đẳng nghề hệ chính quy.

26, Tháng 6, 2015
Page 4/4 <1234>