Công văn về việc triển khai kế hoạch thi TN đợt I năm 2017 các lớp LT, VLVH, VB2 ( Bổ sung Mẫu đính kèm)

9, Tháng 5, 2017

Kế hoạch về việc Thi và xét công nhận tôt nghiệp các lớp đại học, cao đẳng hệ LT, VLVH, VB2, CĐ nghề đợt I năm 2017

9, Tháng 5, 2017

Quyết định về việc thành lập hội đồng tuyển sinh ĐH,CĐ hệ chính quy năm 2017

8, Tháng 5, 2017

Công văn về việc công bố kết quả học tập và tình hình thi học kỳ II năm học 2016 - 2017

20, Tháng 4, 2017

Hiệu lệnh báo giờ học trên lớp

11, Tháng 4, 2017

Thông báo về việc sử dụng mẫu phôi bằng tại Trường Đại học Hồng Đức

5, Tháng 4, 2017

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017

24, Tháng 3, 2017

Quyết định về việc đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học tại Trường Đại học Hồng Đức từ năm 2017

8, Tháng 3, 2017

Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng, TCCN hệ chính quy năm 2017 vào Trường Đại học Hồng Đức

8, Tháng 3, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét CNTN đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2017

7, Tháng 3, 2017

Công văn về việc đánh giá kết quả học tập chương trình BD giáo viên được điều chuyển dạy tiểu học, nầm non năm học 2016 - 2017

7, Tháng 3, 2017

Quyết định về việc thanh tra công tác quản lí người học

14, Tháng 2, 2017

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học, bằng đại học thứ 2 và liên thông đợt I năm 2017

14, Tháng 2, 2017

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi, đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên đại học, cao đẳng giáo dục chính quy theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường Đại học Hồng Đức

10, Tháng 2, 2017

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi, đánh giá chuẩn đầu ra (Tiếng Anh) cho sinh viên đại học, cao đẳng giáo dục chính quy của khoa Ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường Đại học Hồng Đức

10, Tháng 2, 2017
Page 4/9 <123456789>