Thông báo về việc sử dụng mẫu phôi bằng tại Trường Đại học Hồng Đức

5, Tháng 4, 2017

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017

24, Tháng 3, 2017

Quyết định về việc đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học tại Trường Đại học Hồng Đức từ năm 2017

8, Tháng 3, 2017

Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng, TCCN hệ chính quy năm 2017 vào Trường Đại học Hồng Đức

8, Tháng 3, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét CNTN đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2017

7, Tháng 3, 2017

Công văn về việc đánh giá kết quả học tập chương trình BD giáo viên được điều chuyển dạy tiểu học, nầm non năm học 2016 - 2017

7, Tháng 3, 2017

Quyết định về việc thanh tra công tác quản lí người học

14, Tháng 2, 2017

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học, bằng đại học thứ 2 và liên thông đợt I năm 2017

14, Tháng 2, 2017

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi, đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên đại học, cao đẳng giáo dục chính quy theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường Đại học Hồng Đức

10, Tháng 2, 2017

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi, đánh giá chuẩn đầu ra (Tiếng Anh) cho sinh viên đại học, cao đẳng giáo dục chính quy của khoa Ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường Đại học Hồng Đức

10, Tháng 2, 2017

Công văn về việc tổ chức đào tạo và quản lý kết quả học tập đối với sinh viên đào tạo hình thức liên thông, văn bằng 2 chính quy

10, Tháng 2, 2017

Quyết định về việc thanh tra quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

17, Tháng 1, 2017

Thông báo về việc tham gia dự Hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2016, triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2017

9, Tháng 1, 2017

Công văn về việc báo cáo kết quả công tác CVHT học kỳ I năm học 2016 - 2017

29, Tháng 12, 2016

Danh sách Ban tiếp nhận thí sinh trúng tuyển các hệ: LT,VLVH,VB2 - Đợt 2/2016 (Nhập học ngày 17 - 18/12/2016)

12, Tháng 12, 2016
Page 5/10 <12345678910>