Thông báo về việc điều chỉnh lịch học phục vụ kế hoạch thi công chức của UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2016

8, Tháng 12, 2016

Thông báo về việc sử dụng các phòng học phục vụ thi tốt nghiệp hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ hai, đợt II năm 2016

6, Tháng 12, 2016

Quyết định về việc thành lập các ban giúp việc Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp Hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ 2 đợt II năm 2016

23, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp Hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ 2 đợt II năm 2016

23, Tháng 11, 2016

Kế hoạch thi và xét công nhận tốt nghiệp các lớp đại học, cao đẳng hệ LT, VLVH, VB2 đợt 2 năm 2016

4, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thuyết minh sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016-2017

1, Tháng 11, 2016

Thông báo về việc tổ chức đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát triển năng lực người học

25, Tháng 10, 2016

Kế hoạch hoàn thành chương trình đào tạo, tổ chức thi tốt nghiệp bậc trung cấp SP Mầm non (K28, K27); Kế toán doanh nghiệp (K41)

18, Tháng 10, 2016

Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh hệ LT, VLVH, VB2 đợt 2 năm 2016

14, Tháng 10, 2016

Kế hoạch dạy học Trung cấp Sư phạm Mầm non K30 hệ chính quy khóa học 2016-2018

4, Tháng 10, 2016

Kế hoạch dạy học môn văn hóa cho học sinh diện xét tuyển thẳng đối tượng 30a năm học 2016-2017

4, Tháng 10, 2016

Công văn về việc điều chỉnh công tác ra đề thi học phần

21, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác đánh giá chất lượng đề cương chi tiết học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ

21, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hành, kiến tập và thực tập Trường Đại học Hồng Đức, năm học 2016-2017

9, Tháng 9, 2016

Thông báo chuẩn bị hồ sơ thực tập tốt nghiệp năm học 2016-2017 của các khoa: KT-QTKD, NLNN, KTCN, CNTT&TT, KHXH và TLGD

26, Tháng 8, 2016
Page 6/10 <12345678910>