Kế hoạch dạy học môn văn hóa cho học sinh diện xét tuyển thẳng đối tượng 30a năm học 2016-2017

4, Tháng 10, 2016

Công văn về việc điều chỉnh công tác ra đề thi học phần

21, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác đánh giá chất lượng đề cương chi tiết học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ

21, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hành, kiến tập và thực tập Trường Đại học Hồng Đức, năm học 2016-2017

9, Tháng 9, 2016

Thông báo chuẩn bị hồ sơ thực tập tốt nghiệp năm học 2016-2017 của các khoa: KT-QTKD, NLNN, KTCN, CNTT&TT, KHXH và TLGD

26, Tháng 8, 2016

Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học tại Trường Đại học Hồng Đức

19, Tháng 8, 2016

Thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2016 vào Trường Đại học Hồng Đức

15, Tháng 8, 2016

Quyết định về việc giao nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2016-2017

12, Tháng 8, 2016

Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Cao đẳng nghề năm 2016.

27, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy chuyên ngữ và không chuyên ngữ tại Trường Đại học Hồng Đức.

24, Tháng 6, 2016

Kế hoạch tổng kết công tác thực hành, thực tập năm học 2015-2016.

7, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thành lập các ban giúp việc Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp Cao đẳng nghề K1, năm 2016.

7, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp các lớp Cao đẳng nghề K1, năm 2016.

7, Tháng 6, 2016

Công văn về việc tuyển dụng sinh viên tham gia chương trình tạo nguồn Kỹ thuật viên và Thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản.

25, Tháng 5, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ hai đợt 1 năm 2016.

4, Tháng 5, 2016
Page 6/9 <123456789>