Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018

7, Tháng 5, 2018

Thông báo về việc tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017-2018.

23, Tháng 4, 2018

Quyết định về việc thôi tham gia Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức.

10, Tháng 4, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển hoạt động khoa học và công nghệ giữa Trường Đại học Hồng Đức và Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

10, Tháng 4, 2018

Công văn về việc báo cáo tình hình sử dụng phòng thí nghiệm trong hoạt động NCKH

3, Tháng 4, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại vùng đồi núi Bắc Trung Bộ"

28, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực người học ngành Giáo dục tiểu học"

23, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay".

16, Tháng 3, 2018

Thông báo kế hoạch đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2017-2018.

9, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc viết bài tham gia Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy lợi toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018.

9, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Rối loạn phát triển ở trẻ em - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

8, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học ''Công tác Giáo dục thể chất và các hoạt động Thể dục thể thao trong thời kỳ mới"

8, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc ban hành "Quy định khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ hằng năm của Trường Đại học Hồng Đức"

28, Tháng 2, 2018

Quyết định về việc ban hành "Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Hồng Đức"

28, Tháng 2, 2018

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019

5, Tháng 2, 2018
Page 1/15 <12345678910...1415>