Thông báo về việc khen thưởng sinh viên thực hiện đề tài NCKH đạt giải các cấp

22, Tháng 6, 2020

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Ứng dụng các hệ thống tự động hóa trong thời đại 4.0"

2, Tháng 6, 2020

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

29, Tháng 5, 2020

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế năm học 2019-2020

25, Tháng 5, 2020

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình sách giáo khoa phổ thông mới bậc Tiểu học".

20, Tháng 5, 2020

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới đào tạo sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh theo chương trình sách giáo khoa mới".

13, Tháng 5, 2020

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021.

6, Tháng 3, 2020

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Công tác đào tạo giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay".

2, Tháng 3, 2020

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới đào tạo sinh viên sư phạm ngành khoa học xã hội đáp ứng chương trình, sách giáo khoa mới".

18, Tháng 2, 2020

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

13, Tháng 2, 2020

Thông báo kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức phiên thứ hai, nhiệm kỳ 2019-2023.

3, Tháng 1, 2020

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2019-2020 (Đợt 1).

13, Tháng 12, 2019

Thông báo về việc triệu tập danh sách chính thức sinh viên tham dự khóa học "Đào tạo kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ dành cho sinh viên năm cuối".

27, Tháng 11, 2019

Công văn về việc tổ chức khóa học "Đào tạo kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên năm cuối".

25, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2019-2020

13, Tháng 11, 2019
Page 1/13 <12345678910>