Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học ''Ứng dụng công nghệ lọc sinh học sục khí luân phiên để xử lý nước thải sau Biogas tại các trang trại lợn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

17, Tháng 7, 2018

Thông báo tham gia xét tặng Giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học" năm 2018.

19, Tháng 6, 2018

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban tổ chức cấp trường Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ XXI "Một số vấn đề chon lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông" .

11, Tháng 6, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh vùng ven biển Thanh Hóa"

8, Tháng 6, 2018

Quyết định về việc khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017-2018.

31, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018.

28, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018.

28, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018

7, Tháng 5, 2018

Thông báo về việc tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017-2018.

23, Tháng 4, 2018

Quyết định về việc thôi tham gia Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức.

10, Tháng 4, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển hoạt động khoa học và công nghệ giữa Trường Đại học Hồng Đức và Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

10, Tháng 4, 2018

Công văn về việc báo cáo tình hình sử dụng phòng thí nghiệm trong hoạt động NCKH

3, Tháng 4, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại vùng đồi núi Bắc Trung Bộ"

28, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực người học ngành Giáo dục tiểu học"

23, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay".

16, Tháng 3, 2018
Page 1/16 <12345678910...1516>