Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

8, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

8, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Cách mạng công nghiệp 4.0 - Phát triển các dịch vụ thông minh tại Trường Đại học Hồng Đức".

4, Tháng 4, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Cách mạng công nghiệp 4.0 - Phát triển các dịch vụ thông minh tại Trường Đại học Hồng Đức".

4, Tháng 4, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Một số kết quả mới về công nghệ nhà thông minh".

3, Tháng 4, 2019

Thông báo kế hoạch đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2018-2019.

26, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tập huấn về Sở hữu trí tuệ

26, Tháng 3, 2019

Kế hoạch về việc Tổ chức cuộc thi Phòng ở kiểu mẫu trong các Khu nội trú năm học 2018-2019.

22, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc Thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi Phòng ở kiểu mẫu trong các Khu nội trú năm học 2018-2019.

22, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Dạy học tiếng Anh định hướng biên phiên dịch".

19, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Toàn quốc "Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc".

19, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020.

14, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2020.

14, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động trải nghiệm ở trường Tiểu học theo chương trình Giáo dục phổ thông mới".

8, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động trải nghiệm ở trường Tiểu học theo chương trình Giáo dục phổ thông mới".

8, Tháng 3, 2019
Page 2/11 <12345678910>