Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên.

4, Tháng 9, 2019

Kế hoạch về việc kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên triển khai trong năm học 2018-2019

4, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên.

4, Tháng 9, 2019

Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm 2020.

21, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức.

21, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019.

13, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc thành lập nhóm nghiên cứu khoa học

12, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HTQT năm học 2018-2019.

4, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc khen thưởng đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2018-2019.

4, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc khen thưởng đơn vi, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2018-2019

3, Tháng 6, 2019

kế hoạch về việc kê khai giờ hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2018-2019.

3, Tháng 6, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế năm học 2018-2019.

3, Tháng 6, 2019

Công văn về việc đăng ký công trình sáng tạo KH&CN để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019.

31, Tháng 5, 2019

Thông báo về việc tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Đề án 844 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

30, Tháng 5, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019.

24, Tháng 5, 2019
Page 2/12 <12345678910>