Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2018-2019.

5, Tháng 12, 2018

Công văn về việc đề xuất tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

28, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2018-2019.

16, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2018-2019.

14, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2018-2019.

14, Tháng 11, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Một số hướng nghiên cứu mới của Hóa học hữu cơ".

7, Tháng 11, 2018

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2018-2019 (đợt 2).

23, Tháng 10, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Thực trạng quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa".

22, Tháng 10, 2018

Tổ chức về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Thực trạng quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa".

22, Tháng 10, 2018

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2018-2019.

16, Tháng 10, 2018

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2018-2019 (Đợt 1).

11, Tháng 10, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp phát triển thể chất cho học sinh các trường tiểu học tỉnh Thanh Hóa".

24, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc đăng bài trên tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018-2019.

7, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2018-2019.

7, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc tiếp tục tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước (Đề án 2395)

7, Tháng 9, 2018
Page 3/9 <123456789>