Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2017-2018

13, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018

8, Tháng 11, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp chính sách đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư ngoài NSNN phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025"

3, Tháng 11, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Liên kết vùng trong phát triển kinh tế du lịch tỉnh Thanh Hóa"

30, Tháng 10, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo "Liên kết vùng trong phát triển kinh tế du lịch tỉnh Thanh Hóa"

30, Tháng 10, 2017

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2017-2018

4, Tháng 10, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm KH & CN cấp cơ sở năm học 2017 -2018.

13, Tháng 9, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH& CN cấp cơ sở năm học 2017 - 2018

13, Tháng 9, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH& CN cấp cơ sở năm học 2017 - 2018

13, Tháng 9, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH & CN cấp cơ sở năm học 2017- 2018

13, Tháng 9, 2017

Về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2017-2018

13, Tháng 9, 2017

Về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2017-2018

13, Tháng 9, 2017

Về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2017-2018

13, Tháng 9, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu, giảng dạy về chủ đề Di sản văn hóa xứ thanh trong bối cảnh hiện nay"

8, Tháng 9, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Dạy học ngoại ngữ theo hướng phát huy năng lực người học" và tổ chức Hội thi Olympic Ngoại ngữ

5, Tháng 9, 2017
Page 3/15 <12345678910...1415>