Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2017 - 2018

1, Tháng 9, 2017

Kế hoạch về việc Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH của cán bộ, giảng viên triển khai trong năm học 2016 - 2017

29, Tháng 8, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Cán bộ trẻ ngành Giáo dục mầm non với việc học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ"

29, Tháng 8, 2017

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH của CBGV

22, Tháng 8, 2017

Thông báo kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Hồng Đức phiên họp lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016 - 2021

14, Tháng 8, 2017

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Dạy học ngoại ngữ theo hướng phát huy năng lực người hoc" và tổ chức Hội thi Olympic Ngoại ngữ

7, Tháng 8, 2017

Thông báo về việc đăng ký các hoạt động, nhiệm vụ sẽ triển khai để thực hiện Chỉ thị số 16/CT - TTg

4, Tháng 8, 2017

Công văn về việc cung cấp giới thiệu công trình khoa học công nghệ để tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2017

24, Tháng 7, 2017

Thông báo về việc phân công chuẩn bị nội dung cho cuộc họp định kỳ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường, kỳ họp lần thứ 2

6, Tháng 7, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Dạy học ngoại ngữ theo hướng phát huy năng lực người học" và tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh

27, Tháng 6, 2017

Về việc kê khai giờ hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2016 - 2017

5, Tháng 6, 2017

Quyết định về việc khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2016 - 2017

26, Tháng 5, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2016 - 2017

25, Tháng 5, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên dự thi cấp Trường năm 2016 - 2017

8, Tháng 5, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017

8, Tháng 5, 2017
Page 4/15 <12345678910...1415>