Công văn về việc cung cấp giới thiệu công trình khoa học công nghệ để tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2017

24, Tháng 7, 2017

Thông báo về việc phân công chuẩn bị nội dung cho cuộc họp định kỳ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường, kỳ họp lần thứ 2

6, Tháng 7, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Dạy học ngoại ngữ theo hướng phát huy năng lực người học" và tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh

27, Tháng 6, 2017

Về việc kê khai giờ hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2016 - 2017

5, Tháng 6, 2017

Quyết định về việc khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2016 - 2017

26, Tháng 5, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2016 - 2017

25, Tháng 5, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên dự thi cấp Trường năm 2016 - 2017

8, Tháng 5, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017

8, Tháng 5, 2017

Thông báo về việc tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm học 2016 - 2017

27, Tháng 4, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên khối ngành kỹ thuật đáp ứng chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học"

24, Tháng 4, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên khối ngành kỹ thuật đáp ứng chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học"

24, Tháng 4, 2017

Thông báo kế hoạch đánh giá, nghiệm thu Sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, viên chức năm học 2016 - 2017

13, Tháng 4, 2017

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592)

5, Tháng 4, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chứchội thảo khoa học "Dạy học tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam"

17, Tháng 3, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo "Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị - Luật"

17, Tháng 3, 2017
Page 4/15 <12345678910...1415>