Công văn về việc cử sinh viên tham dự hội thảo quốc gia

1, Tháng 3, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo khoa học "Quản lý hoạt động dạy học ở trường phổ thông theo định hướng đổi mới giáo dục hiện nay"

27, Tháng 2, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Quản lý hoạt động dạy học ở trường phổ thông theo định hướng đổi mới giáo dục hiện nay"

27, Tháng 2, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp phát huy giá trị văn hóa ứng xử của cư dân vùng ven biển Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng biên đảo"

17, Tháng 2, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thang Hóa"

16, Tháng 2, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Internet of Things và các ứng dụng trong điều khiển"

16, Tháng 2, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo cấp trường "Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Giáo dục thể chất trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

16, Tháng 2, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo khoa học "Internet of Things và các ứng dụng trong điều khiển"

16, Tháng 2, 2017

quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016 - 2017

3, Tháng 1, 2017

Quyết định về việc ban hành kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ Trường Đại học Hồng Đức giai đoạn 2016 - 2020

29, Tháng 12, 2016

Công văn về việc xét tặng giải thưởng Bảo sơn năm 2016

26, Tháng 12, 2016

Công văn về việc đăng ký chuyên gia KH & CN của tỉnh

20, Tháng 12, 2016

Thông báo về việc chuyển lịch tổ chức chung kết Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo lần thứ V

15, Tháng 12, 2016

Thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học cho Lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào"

12, Tháng 12, 2016

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020

12, Tháng 12, 2016
Page 6/15 <12345678910...1415>