Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Tình hình sử dụng thiết bị phục hồi chức năng và giường bệnh - Một số tồn tại và giải pháp".

7, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc phê duyệt danh mục sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019.

5, Tháng 12, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0".

5, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0".

5, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2018-2019.

5, Tháng 12, 2018

Công văn về việc đề xuất tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

28, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2018-2019.

16, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2018-2019.

14, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2018-2019.

14, Tháng 11, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Một số hướng nghiên cứu mới của Hóa học hữu cơ".

7, Tháng 11, 2018

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2018-2019 (đợt 2).

23, Tháng 10, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Thực trạng quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa".

22, Tháng 10, 2018

Tổ chức về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Thực trạng quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa".

22, Tháng 10, 2018

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2018-2019.

16, Tháng 10, 2018

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2018-2019 (Đợt 1).

11, Tháng 10, 2018
Page 6/12 <12345678910>