Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo khoa học "Internet of Things và các ứng dụng trong điều khiển"

16, Tháng 2, 2017

quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016 - 2017

3, Tháng 1, 2017

Quyết định về việc ban hành kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ Trường Đại học Hồng Đức giai đoạn 2016 - 2020

29, Tháng 12, 2016

Công văn về việc xét tặng giải thưởng Bảo sơn năm 2016

26, Tháng 12, 2016

Công văn về việc đăng ký chuyên gia KH & CN của tỉnh

20, Tháng 12, 2016

Thông báo về việc chuyển lịch tổ chức chung kết Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo lần thứ V

15, Tháng 12, 2016

Thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học cho Lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào"

12, Tháng 12, 2016

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020

12, Tháng 12, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học cho Lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào"

12, Tháng 12, 2016

Quyết định về việc phê duyệt danh mục sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 - 2017 ( Sửa đổi danh mục )

2, Tháng 12, 2016

Quyết định về việc phê duyệt danh mục sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 -2017

2, Tháng 12, 2016

Kế hoạch hoạt động của hội đồng Khoa học & Đào tạo nhiệm kỳ 2016 - 2021

30, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo cấp trường "Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Giáo dục mầm non theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng"

25, Tháng 11, 2016

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Giáo dục mầm non theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng"

25, Tháng 11, 2016

Thông báo về việc thống kê, tổng hợp bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học trong nước và quốc tế, bài viết Hội thảo khoa học từ năm 2011 - 2016

25, Tháng 11, 2016
Page 6/15 <12345678910...1415>