Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015-2016.

27, Tháng 11, 2015

Công văn về việc góp ý văn bản quy định hoạt động KH&CN.

12, Tháng 11, 2015

Thông báo về việc tổ chức Chung kết cuộc thi ý tưởng sáng tạo lần thứ IV và Lễ phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo lần thứ V.

26, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

26, Tháng 10, 2015

Công văn về việc cử cán bộ tập huấn hướng dẫn sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm.

26, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết định đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2015-2016

22, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2015-2016.

22, Tháng 10, 2015

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5.

22, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giám khảo chấm vòng chung kết công trình tham gia Cuộc thi "Ý tường sáng tạo" lần thứ IV

15, Tháng 10, 2015

Thông báo về việc đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15, Tháng 10, 2015

Thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH.

15, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng cơ sở nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh.

15, Tháng 10, 2015

Quyết định việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH sinh viên Dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2015-2016

15, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo cấp trường

15, Tháng 10, 2015

Thông báo về việc phối hợp xuất bản số Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức số đặc biệt.

15, Tháng 10, 2015
Page 9/11 <1234567891011>