Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017

8, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017

8, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017

8, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017

8, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017

8, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017

8, Tháng 9, 2016

Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động NCKH sinh viên năm học 2016-2017

5, Tháng 9, 2016

Thông báo về việc đề xuất hồ sơ tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học Xã hội và nhân văn 2016, tài trợ đợt 1 năm 2017

5, Tháng 9, 2016

Thông báo về việc đăng bài trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức năm học 2016-2017

29, Tháng 8, 2016

Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH của CBGV triển khai trong năm học 2015-2016

26, Tháng 8, 2016

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH của CBGV

26, Tháng 8, 2016

Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

21, Tháng 7, 2016

Thông báo về việc kê khai giờ hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2015-2016.

1, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thành lập các nhóm cán bộ, giảng viên thảo luận về thực hiện mục tiêu của Hội thảo "Goverinh University's role in Society: 2016-2020 and beyond" trong khuôn khổ Dự án ACCCU

25, Tháng 5, 2016

Quyết định về việc khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2015-2016.

25, Tháng 5, 2016
Page 9/15 <12...56789101112131415>