Thông báo về việc triển khai chương trình dạy học tiếng Nhật định hướng thực tập sinh Nhật Bản.

Thông báo về việc triển khai chương trình dạy học tiếng Nhật định hướng thực tập sinh Nhật Bản.

31, Tháng 12, 2020
Thông báo về việc Tham dự Trận chung kết bóng đá và Kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào tại Trường Đại học Hồng Đức.

Thông báo về việc Tham dự Trận chung kết bóng đá và Kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào tại Trường Đại học Hồng Đức.

1, Tháng 12, 2020
Kế hoạch về việc Phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức thi IELTS tại trường vào ngày 12/10/2019.

Kế hoạch về việc Phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức thi IELTS tại trường vào ngày 12/10/2019.

3, Tháng 10, 2019
 Thông báo về việc tham dự Triển lãm giáo dục Mỹ bậc sau đại học.

Thông báo về việc tham dự Triển lãm giáo dục Mỹ bậc sau đại học.

6, Tháng 9, 2019
Kế hoạch về việc Tham gia Diễn đàn và Triển lãm giáo dục Việt Nam tại CHDCND Lào.

Kế hoạch về việc Tham gia Diễn đàn và Triển lãm giáo dục Việt Nam tại CHDCND Lào.

5, Tháng 4, 2019
Kế hoạch về việc tổ chức đón Tết cổ truyền Bunpimay cho LHS Lào năm 2019.

Kế hoạch về việc tổ chức đón Tết cổ truyền Bunpimay cho LHS Lào năm 2019.

2, Tháng 4, 2019
Thông báo chương trình thực tập sinh chuyên ngành tại Nhật Bản năm 2019.

Thông báo chương trình thực tập sinh chuyên ngành tại Nhật Bản năm 2019.

11, Tháng 1, 2019
Thông báo triệu tập sinh viên tham gia chương trình thực tập sinh/Trao đổi văn hóa và trải nghiệm tại Nhật bản năm 2019.

Thông báo triệu tập sinh viên tham gia chương trình thực tập sinh/Trao đổi văn hóa và trải nghiệm tại Nhật bản năm 2019.

14, Tháng 12, 2018
Thông báo tuyển sinh chương trình G-STEP của Trường Gachon, Hàn Quốc.

Thông báo tuyển sinh chương trình G-STEP của Trường Gachon, Hàn Quốc.

29, Tháng 11, 2018
Kế hoạch về việc Tổ chức quản lý, đào tạo LHS Lào liên thông và thạc sĩ nhập học tiếng Việt năm học 2018-2019.

Kế hoạch về việc Tổ chức quản lý, đào tạo LHS Lào liên thông và thạc sĩ nhập học tiếng Việt năm học 2018-2019.

27, Tháng 11, 2018
Kế hoạch về việc tổ chức khóa đào tạo lập nghiệp kinh doanh cùng Trung tâm Hoa Kỳ.

Kế hoạch về việc tổ chức khóa đào tạo lập nghiệp kinh doanh cùng Trung tâm Hoa Kỳ.

28, Tháng 9, 2018
Kế hoạch về việc tiếp nhận và nhập học cho Lưu học sinh Lào năm học 2018-2019.

Kế hoạch về việc tiếp nhận và nhập học cho Lưu học sinh Lào năm học 2018-2019.

19, Tháng 9, 2018
Kế hoạch về việc tiếp nhận, nhập học LHS Lào học chuyên ngành năm thứ nhất năm học 2018-2019 và bàn giao LHS Lào cho Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Kế hoạch về việc tiếp nhận, nhập học LHS Lào học chuyên ngành năm thứ nhất năm học 2018-2019 và bàn giao LHS Lào cho Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

19, Tháng 9, 2018
 Thông báo chương trình đào tạo quản lý và lãnh đạo trường Đại học (UNILEAD 2019)

Thông báo chương trình đào tạo quản lý và lãnh đạo trường Đại học (UNILEAD 2019)

13, Tháng 9, 2018
 Kế hoạch thí điểm sắp xếp LHS Lào học năm thứ nhất chuyên ngành ở nội trú với sinh viên Việt Nam năm học 2018-2019.

Kế hoạch thí điểm sắp xếp LHS Lào học năm thứ nhất chuyên ngành ở nội trú với sinh viên Việt Nam năm học 2018-2019.

7, Tháng 9, 2018
Page 1/3 <123>