Kế hoạch về việc tổ chức khóa đào tạo lập nghiệp kinh doanh cùng Trung tâm Hoa Kỳ.

28, Tháng 9, 2018

Kế hoạch về việc tiếp nhận và nhập học cho Lưu học sinh Lào năm học 2018-2019.

19, Tháng 9, 2018

Kế hoạch về việc tiếp nhận, nhập học LHS Lào học chuyên ngành năm thứ nhất năm học 2018-2019 và bàn giao LHS Lào cho Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

19, Tháng 9, 2018

Thông báo chương trình đào tạo quản lý và lãnh đạo trường Đại học (UNILEAD 2019)

13, Tháng 9, 2018

Kế hoạch thí điểm sắp xếp LHS Lào học năm thứ nhất chuyên ngành ở nội trú với sinh viên Việt Nam năm học 2018-2019.

7, Tháng 9, 2018

Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho các ứng viên tham gia Học bổng Eramus plus.

21, Tháng 4, 2016

Thông báo về việc mở các lớp học tích lũy, cải thiện học kỳ 3 năm 2015-2016.

21, Tháng 4, 2016

Thông báo về việc Chương trình học bổng thạc sĩ toàn phần tại Hoa Kỳ năm học 2017-2018.

24, Tháng 2, 2016

Công văn về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án"Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài" giai đoạn 2006-2015.

29, Tháng 12, 2015

Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ấn Độ năm 2016

29, Tháng 12, 2015

Thông báo về Chương trình học bổng hợp tác sông Hằng-sông Mê Công (MGC) tại Ấn Độ

29, Tháng 12, 2015

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án "Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài" giai đoạn 2006-2015

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu 6 bậc đối với ứng viên học bổng Eramus Plus

2, Tháng 12, 2015

Báo cáo tổng kết hoạt động hợp tác quốc tế giai đoạn 2010-2015, phương hướng hoạt động giai đoạn 2015-2020

2, Tháng 12, 2015

Thông báo về chương trình học bổng GLOBAL UGRAD 2016 dành cho sinh viên đại học

30, Tháng 11, 2015
Page 1/2 <12>