Thông báo Chương trình học bổng "SUT - Ph.D Scholarship for ASEAN" năm 2017

2, Tháng 12, 2016

Thông báo về việc điều động GV tham gia khóa bồi dưỡng trong nước có yếu tố nước ngoài cho GV các trường đại học thuộc khu vực Miền Trung - Tây Nguyên

22, Tháng 11, 2016

Kế hoạch triển khai lớp nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh do GVTN chương trình Fulbright giảng dạy

18, Tháng 10, 2016

Kế hoạch triển khai lớp tiếng Anh tạo nguồn liên kết đào tạo nước ngoài năm 2016

17, Tháng 10, 2016

Thông báo về chương trình học bổng Bộ Ngoại giao Israel

7, Tháng 10, 2016

Kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh xét tuyển lớp tiếng Anh tạo nguồn liên kết đào tạo nước ngoài năm 2016

4, Tháng 10, 2016

Thông báo thành lập lớp tiếng Anh dành cho cán bộ, giảng viên năm 2016 và lớp nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh với giáo viên Fulbright

21, Tháng 9, 2016

Công văn về việc tổng hợp số liệu phục vụ công tác kểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về các hoạt động đối ngoại tại trường

15, Tháng 9, 2016

Thông báo tuyển sinh lớp Tiếng Anh tạo nguồn liên kết đào tạo nước ngoài năm 2016

12, Tháng 9, 2016

Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho các ứng viên tham gia Học bổng Eramus plus.

21, Tháng 4, 2016

Thông báo về việc mở các lớp học tích lũy, cải thiện học kỳ 3 năm 2015-2016.

21, Tháng 4, 2016

Thông báo về việc Chương trình học bổng thạc sĩ toàn phần tại Hoa Kỳ năm học 2017-2018.

24, Tháng 2, 2016

Công văn về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án"Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài" giai đoạn 2006-2015.

29, Tháng 12, 2015

Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ấn Độ năm 2016

29, Tháng 12, 2015

Thông báo về Chương trình học bổng hợp tác sông Hằng-sông Mê Công (MGC) tại Ấn Độ

29, Tháng 12, 2015
Page 3/4 <1234>