Kế hoạch đón tiếp và làm việc với các đoàn nước ngoài (21 - 25/4/2017)

18, Tháng 4, 2017

Công văn về việc quản trị và cung cấp tin bài nội dung các mục tin RESEARCH, CAMPUS LIFE trên website tiếng Anh nhà trường

18, Tháng 4, 2017

Công văn về việc xây dựng trang website tiếng Anh

21, Tháng 2, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo quốc tế "Hands Across Waters: giáo dục gìn giữ môi trường qua tổ chức hoạt động nghệ thuật và mô hình trường học xanh"

13, Tháng 2, 2017

Quyết định về việc Tổ chức hội thảo quốc tế "Hands Across Waters: giáo dục gìn giữ môi trường qua tổ chức hoạt động nghệ thuật và mô hình trường học xanh"

13, Tháng 2, 2017

Kế hoạch về việc tham gia "Hội thi tiếng Việt và giao lưu văn hóa cho LHS Lào

20, Tháng 12, 2016

Thông báo Chương trình học bổng "SUT - Ph.D Scholarship for ASEAN" năm 2017

2, Tháng 12, 2016

Thông báo về việc điều động GV tham gia khóa bồi dưỡng trong nước có yếu tố nước ngoài cho GV các trường đại học thuộc khu vực Miền Trung - Tây Nguyên

22, Tháng 11, 2016

Kế hoạch triển khai lớp nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh do GVTN chương trình Fulbright giảng dạy

18, Tháng 10, 2016

Kế hoạch triển khai lớp tiếng Anh tạo nguồn liên kết đào tạo nước ngoài năm 2016

17, Tháng 10, 2016

Thông báo về chương trình học bổng Bộ Ngoại giao Israel

7, Tháng 10, 2016

Kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh xét tuyển lớp tiếng Anh tạo nguồn liên kết đào tạo nước ngoài năm 2016

4, Tháng 10, 2016

Thông báo thành lập lớp tiếng Anh dành cho cán bộ, giảng viên năm 2016 và lớp nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh với giáo viên Fulbright

21, Tháng 9, 2016

Công văn về việc tổng hợp số liệu phục vụ công tác kểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về các hoạt động đối ngoại tại trường

15, Tháng 9, 2016

Thông báo tuyển sinh lớp Tiếng Anh tạo nguồn liên kết đào tạo nước ngoài năm 2016

12, Tháng 9, 2016
Page 3/5 <12345>