Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt I năm 2018

14, Tháng 6, 2018

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam

21, Tháng 5, 2018

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam

21, Tháng 5, 2018

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lý luận & Phương pháp dạy học Văn-Tiếng Việt.

21, Tháng 5, 2018

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lịch Sử Việt Nam

21, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc công nhận tên đề tài và người hướng dẫn Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017

11, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018.

7, Tháng 5, 2018

Thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ K9 (Khóa 2016-2018)

26, Tháng 4, 2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ

6, Tháng 4, 2018

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về phân công nhiệm vụ trong việc soạn thảo Hợp đồng thỉnh giảng

27, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá Tiểu luận tổng quan và Đề cương nghiên cứu của NCS Chuyên ngành Văn học Việt Nam khóa 2017-2021.

16, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, khóa 2016-2018.

16, Tháng 3, 2018

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018.

13, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2016-2018, chuyên ngành Đại số và Lí thuyết số.

13, Tháng 3, 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018

28, Tháng 2, 2018
Page 1/7 <1234567>