Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019, chuyên ngành Khoa học Cây trồng.

29, Tháng 10, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018.

23, Tháng 10, 2018

Lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

10, Tháng 10, 2018

Thông báo về chương trình học bổng toàn phần đào tạo thạc sĩ CNTT.

6, Tháng 4, 2016

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh khóa 2 năm 2016.

15, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc công nhận học viên đạt trình độ tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (B1 khung châu Âu).

8, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích, khóa 2014-2016.

8, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2016

4, Tháng 3, 2016

Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học ở nước ngoài năm 2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, khóa 2014-2016.

24, Tháng 2, 2016

Thông báo lịch thi đánh giá trình độ Tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ VN cho học viên cao học.

24, Tháng 2, 2016

Thông báo lịch thi đánh giá trình độ Tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ VN cho học viên cao học.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Cây trồng, khóa 2014-2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

13, Tháng 1, 2016

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2016.

29, Tháng 12, 2015
Page 1/2 <12>