Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2020

4, Tháng 3, 2021

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2020.

24, Tháng 2, 2021

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cao học và cấp bằng Thạc sĩ.

22, Tháng 2, 2021

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021.

22, Tháng 2, 2021

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ cho học viên cao học khóa 2020-2022, tuyển sinh đợt 2 năm 2020.

7, Tháng 1, 2021

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 2 năm 2020

31, Tháng 12, 2020

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021.

7, Tháng 12, 2020

Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ.

1, Tháng 12, 2020

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ.

3, Tháng 11, 2020

Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

9, Tháng 10, 2020

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 1 năm 2020.

9, Tháng 10, 2020

Quyết định phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán.

6, Tháng 10, 2020

Quyết định phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ.

6, Tháng 10, 2020

Công văn về việc đôn đốc thực hiện luận văn thạc sĩ đối với các lớp cao học K12, khóa 2019-2021.

28, Tháng 9, 2020

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

22, Tháng 9, 2020
Page 1/8 <12345678>