Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018 -2020, chuyên ngành Kế toán (Đợt 1).

4, Tháng 12, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018 - 2020, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.

4, Tháng 12, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018 - 2020, chuyên ngành Khoa học cây trồng

28, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018-2020, chuyên ngành Vật lý lý thuyết & Vật lý Toán.

25, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc ban hành Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

22, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

21, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam, Quản trị kinh doanh Khóa 2017-2019.

12, Tháng 11, 2019

Kế hoạch tổ chức đánh giá trình độ Tiếng Anh bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam cho học viên cao học.

30, Tháng 10, 2019

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019.

9, Tháng 10, 2019

Công văn về việc xác định môn thi và nội dung thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

13, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán K10 (2017-2019).

9, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019.

6, Tháng 9, 2019

Công văn về việc xây dựng bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

6, Tháng 8, 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019.

12, Tháng 6, 2019

Quyết định công nhận học viên cao học đợt 1 năm 2019

11, Tháng 6, 2019
Page 1/6 <123456>