Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019.

12, Tháng 6, 2019

Quyết định công nhận học viên cao học đợt 1 năm 2019

11, Tháng 6, 2019

Kế hoạch về tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ năm 2019

3, Tháng 6, 2019

Quyết định phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục K10C, khóa 2017-2019.

17, Tháng 5, 2019

Quyết định về việc công nhận thí sinh nước CHDCND Lào trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019.

17, Tháng 5, 2019

Quyết định ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Hồng Đức

13, Tháng 5, 2019

Quyết đinh công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019.

9, Tháng 5, 2019

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác đào tạo sau đại học.

16, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

16, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I năm 2019.

2, Tháng 4, 2019

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019.

1, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh K10 (2017-2019) - đợt 2.

1, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

19, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017 - 2019, chuyên ngành Động vật học.

12, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019, chuyên ngành Vật lý lý thuyết & Vật lý toán.

12, Tháng 3, 2019
Page 1/5 <12345>