Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018-2020, chuyên ngành Khoa học máy tính.

21, Tháng 1, 2020

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018-2020, chuyên ngành Quản lý giáo dục K11A .

21, Tháng 1, 2020

Kết luận Hội nghị giao ban công tác đào tạo sau đại học.

20, Tháng 1, 2020

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018-2020, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (đợt 2).

17, Tháng 1, 2020

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018-2020, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (đợt 1).

8, Tháng 1, 2020

Quyết định về việc ban hành Quy định về thủ tục đăng ký, làm luận văn và bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Trường Đại học Hồng Đức.

25, Tháng 12, 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020.

25, Tháng 12, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ K11, Khóa 2018-2020.

19, Tháng 12, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018-2020, chuyên ngành Văn học Việt Nam.

17, Tháng 12, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018-2020, chuyên ngành Địa lý học.

10, Tháng 12, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018 -2020, chuyên ngành Kế toán (Đợt 1).

4, Tháng 12, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018 - 2020, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.

4, Tháng 12, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018 - 2020, chuyên ngành Khoa học cây trồng

28, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018-2020, chuyên ngành Vật lý lý thuyết & Vật lý Toán.

25, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc ban hành Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

22, Tháng 11, 2019
Page 2/7 <1234567>