Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019, chuyên ngành Vật lý lý thuyết & Vật lý toán.

12, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019, chuyên ngành Vật lý chất rắn.

1, Tháng 3, 2019

Quyết đinh về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019, chuyên ngành toán sơ cấp.

1, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam, khóa 2017-2019.

21, Tháng 2, 2019

Quyết đinh về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và PPDH bộ môn Văn - Tiếng Việt, khóa 2017-2019.

21, Tháng 2, 2019

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2019.

9, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh K10 (2017-2019) Đợt 2.

8, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục K10A, Khóa 2017-2019.

8, Tháng 1, 2019

Quyết đinh về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019, chuyên ngành Hóa hữu cơ.

7, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, khóa 2017-2019.

4, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam, khóa 2017-2019.

4, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2018

4, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019, chuyên ngành Thực vật học.

3, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc chuẩn y Ban cán sự các lớp cao học K11 đợt 2, khóa 2018-2020.

2, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá trình độ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam cho học viên cao học.

2, Tháng 1, 2019
Page 2/5 <12345>