về việc công nhận học viên đạt trình độ tiếng Anh bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (B1 khung châu Âu)

31, Tháng 3, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt I năm 2017

17, Tháng 3, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thác sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam, khóa 2015 - 2017

17, Tháng 2, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2015 - 2017

17, Tháng 2, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và hướng dẫn văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và PPDH bộ môn Văn - Tiếng Việt, khóa 2015 -2017

17, Tháng 2, 2017

Công văn về việc Bổ sung lý lịch khoa học

16, Tháng 2, 2017

Kế hoạch về việc Tổ chức thi đánh giá trình độ Tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam cho học viên cao học (đợt 2)

7, Tháng 2, 2017

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017

23, Tháng 1, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp, khóa 2015 - 2017

19, Tháng 1, 2017

về việc công nhận học viên đạt trình độ tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (B1 khung châu Âu)

18, Tháng 1, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Vật lý chất rắn, khóa 2015 - 2017

18, Tháng 1, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Thực vật học, khóa 2015 -2017

18, Tháng 1, 2017

Quyết định thành lập Ban tổ chức chương trình bảo vệ đề cương lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh liên kết với đại học Soongsil, Hàn Quốc

5, Tháng 1, 2017

Công văn về việc cập nhật môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

12, Tháng 12, 2016

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục, khóa 2015 - 2017

12, Tháng 12, 2016
Page 4/7 <1234567>