Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt II năm 2017

9, Tháng 6, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh B, khóa 2015 - 2017

9, Tháng 6, 2017

Thông báo bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 8, đợt 1 khóa 2015 - 2017

26, Tháng 5, 2017

Quyết định về việc công nhận xét tuyển thí sinh nước CHDCND Lào học Cao học đợt 1 năm 2017

25, Tháng 5, 2017

Quyết định ban hành quy định về định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh trong đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Hồng Đức

18, Tháng 5, 2017

Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh đợt I năm 2017

18, Tháng 5, 2017

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt I năm 2017

17, Tháng 5, 2017

Quyết định về việc thành lập ban soan thảo Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Hồng Đức

12, Tháng 5, 2017

về việc công nhận học viên đạt trình độ tiếng Anh bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (B1 khung châu Âu)

31, Tháng 3, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt I năm 2017

17, Tháng 3, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thác sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam, khóa 2015 - 2017

17, Tháng 2, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2015 - 2017

17, Tháng 2, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và hướng dẫn văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và PPDH bộ môn Văn - Tiếng Việt, khóa 2015 -2017

17, Tháng 2, 2017

Công văn về việc Bổ sung lý lịch khoa học

16, Tháng 2, 2017

Kế hoạch về việc Tổ chức thi đánh giá trình độ Tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam cho học viên cao học (đợt 2)

7, Tháng 2, 2017
Page 4/7 <1234567>