Thông báo về chương trình học bổng toàn phần đào tạo thạc sĩ CNTT.

6, Tháng 4, 2016

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh khóa 2 năm 2016.

15, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc công nhận học viên đạt trình độ tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (B1 khung châu Âu).

8, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích, khóa 2014-2016.

8, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2016

4, Tháng 3, 2016

Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học ở nước ngoài năm 2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, khóa 2014-2016.

24, Tháng 2, 2016

Thông báo lịch thi đánh giá trình độ Tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ VN cho học viên cao học.

24, Tháng 2, 2016

Thông báo lịch thi đánh giá trình độ Tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ VN cho học viên cao học.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Cây trồng, khóa 2014-2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

13, Tháng 1, 2016

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2016.

29, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 2 năm 2015.

27, Tháng 11, 2015

Thông báo điều kiện văn bẳng và danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và các môn học bổ sung kiến thức dự tuyển đào tạo sau đại học năm 2016

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Lễ khai giảng đào tạo sau đại học và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ khóa 2012-2014

2, Tháng 11, 2015
Page 4/5 <12345>