Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017

23, Tháng 1, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp, khóa 2015 - 2017

19, Tháng 1, 2017

về việc công nhận học viên đạt trình độ tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (B1 khung châu Âu)

18, Tháng 1, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Vật lý chất rắn, khóa 2015 - 2017

18, Tháng 1, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Thực vật học, khóa 2015 -2017

18, Tháng 1, 2017

Quyết định thành lập Ban tổ chức chương trình bảo vệ đề cương lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh liên kết với đại học Soongsil, Hàn Quốc

5, Tháng 1, 2017

Công văn về việc cập nhật môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

12, Tháng 12, 2016

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục, khóa 2015 - 2017

12, Tháng 12, 2016

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Vật lý lý thuyết & Vật lý toán, khóa 2015 - 2017

29, Tháng 11, 2016

Thông báo về việc tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ khóa 2013 - 2015

23, Tháng 11, 2016

Thông báo kết luận của Phó Hiệu trưởng Lê Văn Trưởng về kiểm tra công tác đào tạo Sau đại học

23, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 2 năm 2016

27, Tháng 10, 2016

Thông báo danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và các học phần bổ sung kiến thức dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017

27, Tháng 10, 2016

Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016

11, Tháng 10, 2016

Công văn về việc quản lý đề cương chi tiết học phần đào tạo trình độ thạc sỹ

8, Tháng 9, 2016
Page 5/7 <1234567>