Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Vật lý lý thuyết & Vật lý toán, khóa 2015 - 2017

29, Tháng 11, 2016

Thông báo về việc tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ khóa 2013 - 2015

23, Tháng 11, 2016

Thông báo kết luận của Phó Hiệu trưởng Lê Văn Trưởng về kiểm tra công tác đào tạo Sau đại học

23, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 2 năm 2016

27, Tháng 10, 2016

Thông báo danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và các học phần bổ sung kiến thức dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017

27, Tháng 10, 2016

Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016

11, Tháng 10, 2016

Công văn về việc quản lý đề cương chi tiết học phần đào tạo trình độ thạc sỹ

8, Tháng 9, 2016

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo thạc sỹ đợt 2 năm 2016

23, Tháng 8, 2016

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2014-2016

16, Tháng 8, 2016

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2016.

24, Tháng 6, 2016

Thông báo về chương trình học bổng toàn phần đào tạo thạc sĩ CNTT.

6, Tháng 4, 2016

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh khóa 2 năm 2016.

15, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc công nhận học viên đạt trình độ tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (B1 khung châu Âu).

8, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích, khóa 2014-2016.

8, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2016

4, Tháng 3, 2016
Page 5/7 <1234567>