STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
1 100/2015/QH13 27/11/2015 Quốc Hội Bộ Luật hình sự
2 92/2015/QH13 25/11/2015 Quốc Hội Luật tố tụng dân sự
3 93/2015/QH13 25/11/2015 Quốc Hội Luật tố tụng hành chính
4 91/2015/QH13 24/11/2015 Quốc Hội Luật dân sự
5 8/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 06/11/2015 Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV v/v Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
6 8/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 06/11/2015 Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV v/v Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
7 4149/BGDĐT-KHCNMT 14/08/2015 Bộ Giáo Dục Về việc đăng ký hoạt động KH&CN của các cơ sỏ giáo dục đại học
8 693/HD-BGDĐT 07/08/2015 Bộ Giáo Dục Hướng dẫn thanh tra tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính qui năm 2015
9 4015/BGDĐT-VP 07/08/2015 Bộ Giáo Dục Dự hội thảo tập huấn công tác đảm bảo an ninh trật tự trong trường học và công tác quản lý HSSV
Trang 1/1 <1>
Tìm kiếm văn bản
  • Tìm theo số hiệu
  • Tìm trong trích yếu
  • Loại văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Lĩnh vực
  • Ngày ban hành
  • Tìm kiếm