01/TB-ĐHHĐ - Thông báo về việc tổ chức hội thảo cấp trường"Xây dựng hồ sơ năng lực chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học Hồng Đức.

File đính kèm
Tìm kiếm văn bản
  • Tìm theo số hiệu
  • Tìm trong trích yếu
  • Loại văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Lĩnh vực
  • Ngày ban hành
  • Tìm kiếm