11/TB-ĐHHĐ - Thông báo chương trình, kế hoạch đánh giá giám sát kết quả vận hành QMS ISO và hồ sơ minh chứng phục vụ Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục trường.

File đính kèm
Tìm kiếm văn bản
  • Tìm theo số hiệu
  • Tìm trong trích yếu
  • Loại văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Lĩnh vực
  • Ngày ban hành
  • Tìm kiếm