STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
181 1929/QĐ-ĐHHĐ 19/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015-2016.
182 200/TB-ĐHHĐ 18/11/2015 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc thay đổi thời gian đón tiếp đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam
183 201/TB-ĐHHĐ 18/11/2015 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hợp tác quốc tế giai đoạn 2010-2015.
184 1909/QĐ-ĐHHĐ 17/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Hóa học, Khoa Khoa học tự nhiên.
185 1910/QĐ-ĐHHĐ 17/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Thực vật, Khoa Khoa học tự nhiên.
186 1911/QĐ-ĐHHĐ 17/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Động vật, Khoa Khoa học tự nhiên.
187 1912/QĐ-ĐHHĐ 17/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm phó trưởng bộ môn hóa học, Khoa Khoa học tự nhiên.
188 1913/QĐ-ĐHHĐ 17/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Hóa học, Khoa Khoa học tự nhiên
189 1914/QĐ-ĐHHĐ, 17/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng bộ môn Văn học Việt Nam, Khoa Khoa học xã hội.
190 1915/ QĐ-ĐHHĐ 17/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng bộ môn Văn học nước ngoài, Khoa Khoa học xã hội.
191 1916/QĐ-ĐHHĐ 17/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng bộ môn Việt Nam học-Du lịch, Khoa Khoa học xã hội
192 1917/QĐ-ĐHHĐ 17/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó trưởng bộ môn Việt nam học-Du lịch, Khoa Khoa học xã hội .
193 1918/QĐ-ĐHHĐ 17/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó trưởng bộ môn Lịch sử Khoa Khoa học xã hội
194 1919/QĐ-ĐHHĐ 17/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn, Phụ trách bộ môn phát triển kỹ năng tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ.
195 1899/QĐ-ĐHHĐ 17/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý Khoa học và công nghệ.
196 1901/QĐ-ĐHHĐ 17/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Tài chính-Thống kê, Khoa Kinh tế-Quản trị Kinh doanh.
197 1902/QĐ-ĐHHĐ 17/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế-Quản trị Kinh doanh.
198 1903/QĐ-ĐHHĐ 17/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm phó trưởng bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh
199 1904/QĐ-ĐHHĐ 17/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thôi giữ chức Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật công trình, Khoa Kỹ thuật Công nghệ.
200 1905/QĐ-ĐHHĐ 17/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật công trình, Khoa kỹ thuật Công trình.
Trang 10/31 <12...67891011121314...3031>
Tìm kiếm văn bản
  • Tìm theo số hiệu
  • Tìm trong trích yếu
  • Loại văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Lĩnh vực
  • Ngày ban hành
  • Tìm kiếm