STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
421 01/QĐ-BCH 27/04/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 01/QĐ-BCH, ngày 27/4/2015 Quyết Định về việc điều động lực lượng tự vệ nòng cốt tham gia huấn luyện năm 2015.
422 TB 27/04/2015 Đại học Hồng Đức Thông Báo, ngày 27/4/2015 về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng 4,5/.
423 73/HD-ĐHHĐ 27/04/2015 Đại học Hồng Đức HD số 73/HD-ĐHHĐ, ngày 27/4/2015 Hướng Dẫn xây dựng kế hoạch khối lượng công việc và kinh phí năm học 2015-2016.
424 25/BC-ĐHHĐ 25/04/2015 Đại học Hồng Đức BC số 25/BC-ĐHHĐ, ngày 25/4/2015 Báo Cáo Kết quả điều tra, khảo sát tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên chính qui tốt nghiệp năm 2104.
425 76/TB-ĐHHĐ 25/04/2015 Đại học Hồng Đức TB số 76/TB-ĐHHĐ, ngày 25/4/2015 Thông Báo kết luận của Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Thi tại buổi làm việc với một số đơn vị chức năng nhằm khắc phục những đề xuất, kiến nghị cảu sinh viên.
426 629/QĐ-ĐHHĐ 24/04/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 629/QĐ-ĐHHĐ, ngày 24/4/2015 Quyết Định về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Hồng Đức.
427 71/ĐHHĐ-HCTH 24/04/2015 Đại học Hồng Đức CV số 71/ĐHHĐ-HCTH, ngày 24/4/2015 về việc đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao Động 1/5.
428 629/QĐ-ĐHHĐ 24/04/2015 Đại học Hồng Đức Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Hồng Đức
429 75/TB-ĐHHĐ 23/04/2015 Đại học Hồng Đức TB số 75/TB-ĐHHĐ, ngày 23/4/2015 Thông Báo về việc đối chiếu nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2014.
430 73/TB-ĐHHĐ 22/04/2015 Đại học Hồng Đức TB số 73/TB-ĐHHĐ, ngày 22/4/2015 Thông Báo việc thực hiện lịch dạy, học của thứ 4 ngày 29/4/2015.
431 69/ĐHHĐ-TCCB 21/04/2015 Đại học Hồng Đức Công văn số 69/ĐHHĐ-TCCB ngày 21/4/2015 về việc lấy ý kiến góp ý xây dựng Dự thảo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
432 72/TB-ĐHHĐ 21/04/2015 Đại học Hồng Đức TB số 72/TB-ĐHHĐ ngày 21/4/2015 về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng, TCCN hệ chính quy năm 2015 của Trường Đại học Hồng Đức
433 71/TB-ĐHHĐ 20/04/2015 Đại học Hồng Đức TB số 71/TB-ĐHHĐ, ngày 20/4/2015 Thông Báo về việc tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm học 2014-2015.
434 585/QĐ-ĐHHĐ 20/04/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 585/QĐ-ĐHHĐ, ngày 20/4/2015 Quyết Định về việc bổ nhiệm Trưởng Khoa Kinh tế-Quản trị Kinh doanh.
435 586/QĐ-ĐHHĐ 20/04/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 586/QĐ-ĐHHĐ, ngày 20/4/2015 Quyết Định về việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Tổ chức- Cán bộ.
436 594/QĐ-ĐHHĐ 20/04/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 594/QĐ-ĐHHĐ, ngày 20/4/2015 Quyết Định về việc bổ nhiệm Phó trưởng ban Bảo vệ
437 67/ĐHHĐ-HCTH 20/04/2015 Đại học Hồng Đức 67/ĐHHĐ-HCTH, ngày 20/4/ 2015 Tổng Hợp Tình hình hoạt động trong tháng 4 và những nhiệm vụ chính trong tháng 5/2015.
438 68/TB-ĐHHĐ 16/04/2015 Đại học Hồng Đức TB số 68/TB-ĐHHĐ, ngày 16/4/2015 về việc truy cập khai thác thông tin KH&CN đã được cấp phép sử dụng trên mạng Internet
439 573/QĐ-ĐHHĐ 16/04/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 573/QĐ-ĐHHĐ ngày 16/4/2015 về việc ban hành quy định về công tác quản lý, sử dụng Nhà điều hành
440 577/QĐ-ĐHHĐ 16/04/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 577/QĐ-ĐHHĐ, ngày 16/04/2015 Quyết Định về việc bổ nhiệm Trưởng ban ISO cấp đơn vị.
Trang 22/31 <12...181920212223242526...3031>
Tìm kiếm văn bản
  • Tìm theo số hiệu
  • Tìm trong trích yếu
  • Loại văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Lĩnh vực
  • Ngày ban hành
  • Tìm kiếm