STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
441 70/TB-ĐHHĐ 16/04/2015 Đại học Hồng Đức TB số 70/TB-ĐHHĐ, ngày 16/4/2015 Thông Báo về việc thống kê, tổng hợp các bài báo đăng trên tạp chí Khoa học nước ngoài.
442 69/TB_ĐHHĐ 16/04/2015 Đại học Hồng Đức TB số 69/TB_ĐHHĐ, ngày 16/4/2015 Thông Báo về việc tổ chức hội thảo cấp trường" Thực trạng và giải pháp xây dựng chương trình đào tạo trong khối ngành kỹ thuật nhằm gắn kết với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".
443 578/QĐ-ĐHHĐ 16/04/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 578/QĐ-ĐHHĐ, ngày 16/4/2015 Quyết Định về việc thành lập ban tổ chức hội thảo cấp trường " Thực trạng và giải pháp xây dựng chương trình đào tạo trong khối ngành kỹ thuật nhằm gắn kết với doanh nghiệp trên đại bàn tỉnh Thanh Hóa".
444 67/TB-ĐHHĐ 15/04/2015 Đại học Hồng Đức TB số 67/TB-ĐHHĐ, ngày 15/4/2015 Thông Báo về việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở triển khai trong năm học 2013-2014.
445 562/QĐ-ĐHHĐ 15/04/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 562/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/4/2015 về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ
446 147/ĐHHĐ-HCTH 15/04/2015 Đại học Hồng Đức CV số 147/ĐHHĐ-HCTH, ngày 15/4/2015 về việc tham dự Hội nghị thi đua yêu nước Trường Đại học Hồng Đức lần thứ III (2015-2020)
447 66/TB-ĐHHĐ 14/04/2015 Đại học Hồng Đức TB số 66/TB-ĐHHĐ, ngày 14/4/2015 Thông báo điều kiện văn bằng và danh mục ngành đúng, ngành gần và các môn học bổ sung kiến thức dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015.
448 546/QĐ-ĐHHĐ 14/04/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 546/QĐ-ĐHHĐ, ngày 14/4/2015 Quyết Định về việc kiện toàn Trung đội tự vệ trường Đại học Hồng Đức năm 2015.
449 541/QĐ-ĐHHĐ 13/04/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 541/QĐ-ĐHHĐ, ngày 13/4/2015 về việc ban hành bổ sung Quy trình dùng chung theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại trường Đại học Hồng Đức.
450 22/BC-ĐHHĐ 13/04/2015 Đại học Hồng Đức BC số 22/BC-ĐHHĐ, ngày 13/4/2015 báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét chất lượng hoạt động giảng dạy cảu GV học kỳ I; Triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét chất lượng hoạt động giảng dạy và chất lượng quá trình đào tạo học kỳ II năm học 2014-2015.
451 539/QĐ-ĐHHĐ 10/04/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 539/QĐ-ĐHHĐ, ngày 10/4/2015 về việc thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng của Trường Đại học Hồng Đức.
452 530/ QĐ-ĐHHĐ 09/04/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 530/ QĐ-ĐHHĐ, ngày 9/4/2015 về việc thành lập đoàn thanh tra thi tuyển sinh hệ LT, VLVH, VB2 đợt 1 năm 2015.
453 531/QĐ-ĐHHĐ 09/04/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 531/QĐ-ĐHHĐ, ngày 9/4/2015 về việc thành lập Ban đề thi tuyển sinh đào tạo hệ liên thông, Văn bằng 2, VLVH đợt tháng 4/2015.
454 65/KH- ĐHHĐ 09/04/2015 Đại học Hồng Đức KH số 65/KH- ĐHHĐ, ngày 9/4/ 2015 về việc tổ chức "Hội thi tiếng Việt và giao lưu văn hóa cho LHS Lào năm 2015".
455 524/QĐ- ĐHHĐ 08/04/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 524/QĐ- ĐHHĐ, ngày 8/4/2015 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.
456 526/QĐ-ĐHHĐ 08/04/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 526/QĐ-ĐHHĐ, ngày 8/4/2015 về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người học với lãnh đạo Nhà trường, năm học 2014-2015.
457 529/QĐ-ĐHHĐ 08/04/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 529/QĐ-ĐHHĐ, ngày 8/4/2015 về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi tiếng Việt và giao lưu văn hóa cho LHS Lào năm 2015.
458 62/TB- ĐHHĐ 07/04/2015 Đại học Hồng Đức TB số 62/TB- ĐHHĐ, ngày 7/4/2015 thông báo kế hoạch đánh giá, nghiệm thu Sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, viên chức năm học 2014- 2015.
459 63/TB-ĐHHĐ 07/04/2015 Đại học Hồng Đức TB số 63/TB-ĐHHĐ, ngày 7/4/2015 thông báo kế hoạch tổng kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo lần thứ IV.
460 519/QĐ-ĐHHĐ 07/04/2015 Đại học Hồng Đức QĐ 519/QĐ-ĐHHĐ, ngày 7/4/2015 về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Xã hội học, khoa Khoa học xã hội.
Trang 23/31 <12...192021222324252627...3031>
Tìm kiếm văn bản
  • Tìm theo số hiệu
  • Tìm trong trích yếu
  • Loại văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Lĩnh vực
  • Ngày ban hành
  • Tìm kiếm