STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
461 520/ QĐ-ĐHHĐ 07/04/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 520/ QĐ-ĐHHĐ, ngày 7/4/2015 về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Lý luận văn học và Phương pháp dạy học Ngữ văn, khoa Khoa học xã hội.
462 521/QĐ-ĐHHĐ 07/04/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 521/QĐ-ĐHHĐ, ngày 7/4/2015 về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Văn học Việt Nam,khoa Khoa học xã hội.
463 523/QĐ-ĐHHĐ 07/04/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 523/QĐ-ĐHHĐ, ngày 7/4/2015 về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Địa lý tự nhiên-Môi trường, khoa Khoa học xã hội.
464 61/TB-ĐHHĐ 06/04/2015 Đại học Hồng Đức TB số 61/TB-ĐHHĐ, ngày 06/04/2015 về việc tổ chức phỏng vấn trực tiếp tuyển dụng nhân sự cho Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.
465 59/TB-ĐHHĐ 31/03/2015 Đại học Hồng Đức TB số 59/TB-ĐHHĐ, ngày 31/3/2015, về việc tổ chức hội thảo cấp trường "Đánh giá công tác đào tạo Đại học Sư phạm tiếng Anh"
466 475/ QĐ-ĐHHĐ 31/03/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 475/ QĐ-ĐHHĐ, ngay 31/3/2015, về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015.
467 60/TB-ĐHHĐ 31/03/2015 Đại học Hồng Đức TB số 60/TB-ĐHHĐ,ngày 31/3/2015 về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016
468 469/QĐ-ĐHHĐ 30/03/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 469/QĐ-ĐHHĐ, ngày 30/3/2015 về việc giao phụ trách phòng Quản lý khoa học và Công nghệ
469 58/TB-ĐHHĐ 30/03/2015 Đại học Hồng Đức TB số 58/TB-ĐHHĐ, ngày 30/3/2015 về việc thực hiện công bố chuẩn đầu ra về ngoại ngữ
470 472/QĐ-ĐHHĐ 30/03/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 472/QĐ-ĐHHĐ, ngày 30/3/2015 về việc ban hành Quy định về công tác phòng cháy và chữa cháy tại Trường Đại học Hồng Đức.
471 458/QĐ-ĐHHĐ 27/03/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 458/QĐ-ĐHHĐ, ngày 27/3/2015 về việc điều động cán bộ
472 448/QĐ-ĐHHĐ 27/03/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 448/QĐ-ĐHHĐ, ngày 27/3/2015 về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề cương tài liệu tham khảo khoa KT-QTKD
473 57/TB-ĐHHĐ 27/03/2015 Đại học Hồng Đức TB số 57/TB-ĐHHĐ ngày 27/3/2015 về việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cho HSSV năm học 2014-2015
474 453/QĐ-ĐHHĐ 27/03/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 453/QĐ-ĐHHĐ, ngày 27/3/2015 về việc thanh tra quản lí, cấp phát văn bằng
475 459/QĐ-ĐHHĐ 27/03/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 459/QĐ-ĐHHĐ,ngày 27/3/2015 về việc điều động cán bộ
476 431/QĐ-ĐHHĐ 26/03/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 431/QĐ-ĐHHĐ, ngày 26/3/2015 về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo Liên thông,VLVH,VB2 kì thi tháng 4 năm 2015.
477 432/QĐ-ĐHHĐ 26/03/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 432/QĐ-ĐHHĐ, ngày 26/3/2015 về việc thành lập các ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh đào tạo Liên thông, VLVH, VB2 kì thi tháng 4 năm 2015.
478 59/KH-ĐHHĐ 25/03/2015 Đại học Hồng Đức Kế hoạch số 59/KH-ĐHHĐ ngày 25/3/2015 về kế hoạch tuyển sinh hệ LT, VLVH, VB2 đợt tháng 4/2015
479 59 /KH – ĐHHĐ 25/03/2015 Đại học Hồng Đức KH tuyển sinh LT, VLVH, VB2 đợt tháng 4/2015
480 6/TB-ĐHHĐ 24/03/2015 Đại học Hồng Đức Thông báo số 56/TB-ĐHHĐ ngày 24/3/2015 triệu tập tham dự Đại hội thành lập Chi hội Hữu nghị Việt - Lào trường ĐH Hồng Đức
Trang 24/31 <12...2122232425262728293031>
Tìm kiếm văn bản
  • Tìm theo số hiệu
  • Tìm trong trích yếu
  • Loại văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Lĩnh vực
  • Ngày ban hành
  • Tìm kiếm