STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
521 44/TB-ĐHHĐ 03/03/2015 Đại học Hồng Đức hông báo số 44/TB-ĐHHĐ ngày 3/3/2015 Chương trình "Trao đổi nghiên cứu giữa các nhà khoa học giữa các nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Anh" dành cho khối khoa học xã hội và nhân văn.
522 34/KH-ĐHHĐ 03/03/2015 Đại học Hồng Đức Kế hoạch số 34/KH-ĐHHĐ ngày 3/3/2015 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2
523 312/QĐ-ĐHHĐ 02/03/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định số 312/QĐ-ĐHHĐ ngày 02/3/2015 về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo cấp trường
524 41/TB-ĐHHĐ 02/03/2015 Đại học Hồng Đức Thông báo số 41/TB-ĐHHĐ ngày 02/3/2015 về việc tổ chức hội thảo cấp trường
525 290/QĐ-ĐHHĐ 26/02/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định số 290/QĐ-ĐHHĐ ngày 26/02/2015 V/v thành lập Ban soạn thảo Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ; Công văn số 32/ĐHHĐ-ĐT ngày 26/02/2015 V/v Góp ý Dự thảo Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ.
526 40/TB-ĐHHĐ 26/02/2015 Đại học Hồng Đức Thông báo số 40/TB-ĐHHĐ ngày 26/2/2015 v/v tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2015
527 40/TB-ĐHHĐ 26/02/2015 Đại học Hồng Đức Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2015
528 30/ĐHHĐ-HCTH 25/02/2015 Đại học Hồng Đức Công văn số 30/ĐHHĐ-HCTH ngày 25/02/2015 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1182/QĐ-BNV ngày 19/11/2014 của Bộ Nội vụ
529 31/ĐHHĐ-HCTH 25/02/2015 Đại học Hồng Đức Công văn số 31/ĐHHĐ-HCTH ngày 25/02/2015 về Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 02 và nhiệm vụ chính trong tháng 3/2015
530 38/TB-ĐHHĐ 25/02/2015 Đại học Hồng Đức Thông báo số 38/TB-ĐHHĐ ngày 25/2/2015 về việc bổ sung ngành tuyển sinh đại học đào tạo liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 kỳ thi tháng 04 năm 2015
531 36/TB-ĐHHĐ 14/02/2015 Đại học Hồng Đức Thông báo số 36/TB-ĐHHĐ ngày 14/02/2015 về Kết luận của PHT Hoàng Văn Thị tại buổi làm việc với khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh
532 35/TB-ĐHHĐ 13/02/2015 Đại học Hồng Đức Thông báo số 35/TB-ĐHHĐ ngày 13/02/2015 về Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 01 năm 2015
533 31/TB-ĐHHĐ 10/02/2015 Đại học Hồng Đức Thông báo số 31/TB-ĐHHĐ ngày 10/2/2015 Kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Hồng Đức phiên họp thứ 7, nhiệm kỳ 2011- 2016
534 10/BC - ĐHHĐ 10/02/2015 Đại học Hồng Đức Báo cáo số 10/BC - ĐHHĐ ngày 10/2/2015 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo 6 tháng cuối năm 2014 và nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015
535 32/TB-ĐHHĐ 10/02/2015 Đại học Hồng Đức Thông báo số 32/TB-ĐHHĐ ngày 10/2/2015 về việc tổ chức hội thảo cấp trường
536 33/QĐ-ĐHHĐ 10/02/2015 Đại học Hồng Đức Thông báo số 33/QĐ-ĐHHĐ ngày 10/2/2015 về việc tổ chức hội thảo cấp trường
537 265/QĐ-ĐHHĐ 10/02/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định số 265/QĐ-ĐHHĐ ngày 10/2/2015 về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo cấp trường
538 266/Qđ-ĐHHĐ 10/02/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định số 266/Qđ-ĐHHĐ ngày 10/2/2015 về việc tổ chức hội thảo cấp trường
539 30/TB-ĐHHĐ 09/02/2015 Đại học Hồng Đức Thông báo số 30/TB-ĐHHĐ ngày 09/02/2015 về Kết luận của PHT Hoàng Văn Thi tại buổi làm việc với khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp và Trung tâm NC ƯD KHCN
540 26/KH-ĐHHĐ 06/02/2015 Đại học Hồng Đức Kế hoạch số 26/KH-ĐHHĐ ngày 06/02/2015 về việc tổ chức đón Tết Ất Mùi 2015
Trang 27/31 <12...2122232425262728293031>
Tìm kiếm văn bản
  • Tìm theo số hiệu
  • Tìm trong trích yếu
  • Loại văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Lĩnh vực
  • Ngày ban hành
  • Tìm kiếm