STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
61 49/ĐHHĐ-TCCB 21/03/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc nâng bậc lương 3, 4/2016.
62 385/QĐ-ĐHHĐ 21/03/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác Slogan - Trường Đại học Hồng Đức.
63 47/ĐHHĐ-QLĐT 18/03/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch dạy học năm học 2016-2017.
64 45/TB-ĐHHĐ 15/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo tuyển nghiên cứu sinh khóa 2 năm 2016.
65 46/TB-ĐHHĐ 15/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo Tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác phát triển khoa học công nghệ giữa Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa và Trường Đại học Hồng Đức.
66 47/TB-ĐHHĐ 15/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2017 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.
67 353/QĐ-ĐHHĐ 15/03/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc Ban hành Điều lệ cuộc thi Ý tưởng sáng tạo lần thứ V.
68 48/TB-ĐHHĐ 15/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng Anh và Hội thi tìm hiểu văn hóa Việt - Anh Trường Đại học Hồng Đức, năm học 2015-2016.
69 44/TB-ĐHHĐ 14/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo kế hoạch đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên.
70 338/QĐ-ĐHHĐ 11/03/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở
71 339/QĐ-ĐHHĐ 11/03/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác Slogan - Trường Đại học Hồng Đức
72 41/TB-ĐHHĐ 11/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học "Toán học giải tích và ứng dụng"
73 42/ĐHHĐ-QT,VTTB 10/03/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc chấn chỉnh nề nếp trông giữ xe trong trường.
74 36/TB-ĐHHĐ 09/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc tổ chức và thể lệ cuộc thi Sáng tác slogan - Trường Đại học Hồng Đức.
75 37/TB-ĐHHĐ 09/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực khối ngành Kinh tế-Quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu xã hội".
76 323/QĐ-ĐHHĐ 09/03/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu xã hội".
77 38/TB-ĐHHĐ 09/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc đối chiếu thuế thu nhập cá nhân năm 2015.
78 104/KH-ĐHHĐ 09/03/2016 Đại học Hồng Đức Kế hoạch Tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDDT-BLĐTBXH.
79 329/QĐ-ĐHHĐ 09/03/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về thanh tra việc thực hiện quy định về tổ chức thi, chấm thi
80 43/KH-ĐHHĐ 09/03/2016 Đại học Hồng Đức Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua của Trường Đại học Hồng Đức.
Trang 4/31 <12345678910...3031>
Tìm kiếm văn bản
  • Tìm theo số hiệu
  • Tìm trong trích yếu
  • Loại văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Lĩnh vực
  • Ngày ban hành
  • Tìm kiếm