STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
81 2136/QĐ-ĐHHĐ 09/08/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc ban hành mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Trường Đại học Hồng Đức năm học 2016-2017
82 130/KH-ĐHHĐ 09/08/2016 Đại học Hồng Đức Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017
83 2135/QĐ-ĐHHĐ 09/08/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc giao nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2016-2017
84 127/ĐHHĐ-TCCB 04/08/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc lập danh sách cán bộ trợ lý khoa đào tạo năm học 2016-2017
85 126/ĐHHĐ-HCTH 04/08/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc bình chọn Slogan trên website Trường Đại học Hồng Đức
86 119/TB-ĐHHĐ 04/08/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo kết luận của PHT Hoàng Văn Thi tại buổi làm việc với khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp.
87 2056/QĐ-ĐHHĐ 20/07/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc sáp nhập Trung tâm Phát triển đào tạo và Hỗ trợ học tập vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Hồng Đức
88 2058/QĐ-ĐHHĐ 20/07/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Hồng Đức
89 2059/QĐ-ĐHHĐ 20/07/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Hồng Đức
90 2049/QĐ-ĐHHĐ 19/07/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc điều chuyển nhiệm vụ của Trung tâm PTĐT&HTHT sang Phòng Công tác HSSV
91 2024/QĐ-ĐHHĐ 15/07/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
92 2027/QĐ-ĐHHĐ 15/07/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.
93 2028/QĐ-ĐHHĐ 15/07/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.
94 119/KH-ĐHHĐ 24/06/2016 Đại học Hồng Đức Kế hoạch triển khai Chương trình liên kết đào tạo nước ngoài năm học 2016-2017 Trường Đại học Hồng Đức.
95 103/TB-ĐHHĐ 24/06/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh GS, PGS năm 2016 tại Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở.
96 1060/QĐ-ĐHHĐ 24/06/2016 Bộ Giáo Dục Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Cao đẳng nghề năm 2016.
97 102/TB-ĐHHĐ 22/06/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về chương trình hỗ trợ đào tạo tiến sỹ quốc tế.
98 101/TB-ĐHHĐ 21/06/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về chương trình học bổng Nhật Bản dành cho lãnh đạo trẻ IATSS Forum 2017.
99 101/TB-ĐHHĐ 21/06/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về chương trình học bổng Nhật Bản dành cho lãnh đạo trẻ IATSS Forum 2017.
100 980/QĐ-ĐHHĐ 15/06/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy chuyên ngữ và không chuyên ngữ tại Trường Đại học Hồng Đức.
Trang 5/36 <12345678910...3536>
Tìm kiếm văn bản
  • Tìm theo số hiệu
  • Tìm trong trích yếu
  • Loại văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Lĩnh vực
  • Ngày ban hành
  • Tìm kiếm