STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
81 39/TB-ĐHHĐ 09/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo Kết luận của Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Thi tại buổi làm việc với Khoa Giáo dục Mầm Non.
82 32/TB-ĐHHĐ 08/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017.
83 310/QĐ-ĐHHĐ 04/03/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc công nhận học viên đạt trình độ tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (B1 khung châu Âu).
84 303/QĐ-ĐHHĐ 03/03/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2016
85 30/TB-ĐHHĐ 03/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 02 năm 2016.
86 39/KH-ĐHHĐ 03/03/2016 Đại học Hồng Đức Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học "Giải pháp phát huy giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế"
87 307/QĐ-ĐHHĐ 03/03/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Giải pháp phát huy giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và hội nhập quốc tế"
88 36/ĐHHĐ-ĐBCL&KT 03/03/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại sau đánh giám sát.
89 28/TB-ĐHHĐ 02/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc phân phòng sinh hoạt tập thể sáng ngày 07/3/2016.
90 281/QĐ-ĐHHĐ 01/03/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành phương pháp toán sơ cấp, khóa 2014-2016.
91 280/QĐ-ĐHHĐ 01/03/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích, khóa 2014-2016.
92 276/QĐ-ĐHHĐ 01/03/2016 Đại học Hồng Đức Chuyển tới Hộp thư đến Tác vụ khác 6 trong tổng số 997 Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên đi học tiếng Anh, rèn luyện và nâng cao kỹ năng cho cán bộ công chức, viên chức năm 2016.
93 30/ĐHHĐ-ĐBCLKT 29/02/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc đề nghị tập hợp, cung cấp hồ sơ minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường.
94 29/KH-ĐHHĐ 26/02/2016 Đại học Hồng Đức Kế hoạch Tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh Nhiệm kỳ 2016-2021 tại Trường Đại học Hồng Đức.
95 27/TB-ĐHHĐ 26/02/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng 3/2016
96 25/TB-ĐHHĐ 25/02/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo kết luận của Hiệu Trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường giai đoạn 2010-2015.
97 13/BC-ĐHHĐ 25/02/2016 Đại học Hồng Đức Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục trường, giai đoạn 2010-2015.
98 244/QĐ-ĐHHĐ 25/02/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi Olympic Tin học sinh viên năm học 2015-2016.
99 08/ĐHHĐ-HCTH 19/01/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc chấn chỉnh nề nếp làm việc, dạy học của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học trong Nhà trường.
100 06/KH-ĐHHĐ 18/01/2016 Đại học Hồng Đức Kế hoạch Khảo sát Tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên tốt nghiệp năm 2015.
Trang 5/31 <12345678910...3031>
Tìm kiếm văn bản
  • Tìm theo số hiệu
  • Tìm trong trích yếu
  • Loại văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Lĩnh vực
  • Ngày ban hành
  • Tìm kiếm