STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
141 28/BC-ĐHHĐ 15/04/2016 Đại học Hồng Đức Báo cáo kết quả điều tra tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên chính qui tốt nghiệp sau một năm
142 577,579,580/QĐ-ĐHHĐ 15/04/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động khoa học công nghê, quy định quản lí đề tài NCKH cấp cơ sở, NCKH của sinh viên trong Trường Đại học Hồng Đức.
143 Quyết định số 577, 579, 580-QĐ-ĐHHĐ 15/04/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định số 577, 579, 580-QĐ-ĐHHĐ ngày 15-4-2016 về việc ban hành Quy định hoạt động KH&CN, quản lý đề tài NCKH cấp cơ sở và hoạt động NCKH của sinh viên trong Trường Đại học Hồng Đức
144 557/QĐ-ĐHHĐ 14/04/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Vật lý, Khoa Khoa học tự nhiên.
145 558/QĐ-ĐHHĐ 14/04/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc giao phụ trách Trung tâm Thông tin - Thư viện.
146 559/QĐ-ĐHHĐ 14/04/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm Quyền Trưởng khoa, Khoa khoa học tự nhiên.
147 554/QĐ-ĐHHĐ 13/04/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận và cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất hệ chính quy năm 2016.
148 65/TB-ĐHHĐ 13/04/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Quản lý và phát triển các nhóm nghiên cứu khoa học giảng viên - sinh viên Trường Đại học Hồng Đức"
149 549/QĐ-ĐHHĐ 13/04/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa hoc.
150 550/QĐ-ĐHHĐ 13/04/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa hoc.
151 66/ĐHHĐ-HTQT 11/04/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về tình hình an ninh khu vực và những vấn đề cần chú ý đối với công tác đoàn ra, đoàn vào.
152 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT 11/04/2016 Bộ Giáo Dục Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 ban hành Quy định quản lý đề tài KH&CN cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
153 64/ĐHHĐ-CTHSSV 07/04/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc tổ chức Hội thảo giới thiệu nghề tiếp viên hàng không tại Trường Đại học Hồng Đức.
154 65/KH-ĐHHĐ 07/04/2016 Đại học Hồng Đức Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3.
155 60/TB-ĐHHĐ 06/04/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về chương trình học bổng toàn phần đào tạo thạc sĩ CNTT.
156 61/TB-ĐHHĐ 06/04/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo kế hoạch đánh giá, nghiệm thu Sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, viên chức năm học 2015-2016.
157 62/ĐHHĐ-TCCB 05/04/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc lấy ý kiến góp ý xây dựng Quy chế đánh giá, phân loại CBVC, LĐHĐ.
158 60/ĐHHĐ-HCTH 01/04/2016 Đại học Hồng Đức Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 03/2016 và những nhiệm vụ chính trong tháng 04/2016.
159 TB số 57/TB-ĐHHĐ 31/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học "Giải pháp phát huy giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện địa hóa và hội nhập quốc tế"
160 53/ĐHHĐ-QLKH&CN 23/03/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc triển khai cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo lần thứ V"
Trang 8/36 <12...456789101112...3536>
Tìm kiếm văn bản
  • Tìm theo số hiệu
  • Tìm trong trích yếu
  • Loại văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Lĩnh vực
  • Ngày ban hành
  • Tìm kiếm