STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
161 50/TB-ĐHHĐ 23/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc "Chương trình khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020"
162 51/ĐHHĐ-PTĐT 22/03/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc tuyển dụng sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo và thực hành nông nghiệp tại Isarel.
163 22/BC-ĐHHĐ 22/03/2016 Đại học Hồng Đức Báo Cáo tổng hợp ý kiến đối thoại cấp khoa Năm học 2015-2016.
164 49/TB-ĐHHĐ 22/03/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng 3 và tháng 4 năm 2016.
165 49/ĐHHĐ-TCCB 21/03/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc nâng bậc lương 3, 4/2016.
166 385/QĐ-ĐHHĐ 21/03/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác Slogan - Trường Đại học Hồng Đức.
167 47/ĐHHĐ-QLĐT 18/03/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch dạy học năm học 2016-2017.
168 45/TB-ĐHHĐ 15/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo tuyển nghiên cứu sinh khóa 2 năm 2016.
169 46/TB-ĐHHĐ 15/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo Tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác phát triển khoa học công nghệ giữa Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa và Trường Đại học Hồng Đức.
170 47/TB-ĐHHĐ 15/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2017 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.
171 353/QĐ-ĐHHĐ 15/03/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc Ban hành Điều lệ cuộc thi Ý tưởng sáng tạo lần thứ V.
172 48/TB-ĐHHĐ 15/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng Anh và Hội thi tìm hiểu văn hóa Việt - Anh Trường Đại học Hồng Đức, năm học 2015-2016.
173 44/TB-ĐHHĐ 14/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo kế hoạch đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên.
174 338/QĐ-ĐHHĐ 11/03/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở
175 339/QĐ-ĐHHĐ 11/03/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác Slogan - Trường Đại học Hồng Đức
176 41/TB-ĐHHĐ 11/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học "Toán học giải tích và ứng dụng"
177 42/ĐHHĐ-QT,VTTB 10/03/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc chấn chỉnh nề nếp trông giữ xe trong trường.
178 36/TB-ĐHHĐ 09/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc tổ chức và thể lệ cuộc thi Sáng tác slogan - Trường Đại học Hồng Đức.
179 37/TB-ĐHHĐ 09/03/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực khối ngành Kinh tế-Quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu xã hội".
180 323/QĐ-ĐHHĐ 09/03/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu xã hội".
Trang 9/36 <12...5678910111213...3536>
Tìm kiếm văn bản
  • Tìm theo số hiệu
  • Tìm trong trích yếu
  • Loại văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Lĩnh vực
  • Ngày ban hành
  • Tìm kiếm