STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
161 2024/QĐ-ĐHHĐ 30/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2015-2016
162 205/TB-ĐHHĐ 30/11/2015 Đại học Hồng Đức Thông báo về chương trình học bổng GLOBAL UGRAD 2016 dành cho sinh viên đại học
163 204/TB-ĐHHĐ 27/11/2015 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng 11, 12/2015
164 1908/QĐ-ĐHHĐ 27/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Lý luận và phương pháp giảng dạy Giáo dục thể chất, Khoa Giáo dục thể chất
165 1979/QĐ-ĐHHĐ 26/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập BTC, Ban Trọng tài Hội thao Thể thao Quốc phòng HSSV năm học 2015-2016
166 221/KH-ĐHHĐ 26/11/2015 Đại học Hồng Đức Kế hoạch Tổ chức Hội thao Thể thao quốc phòng HSSV năm học 2015-2016
167 203/TB-ĐHHĐ 25/11/2015 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ việc di chuyển Cơ sở 2 về Cơ sở chính
168 1970/QĐ-ĐHHĐ 25/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ GDQP-AN đợt 2 năm 2015
169 220/KH-ĐHHĐ 25/11/2015 Đại học Hồng Đức Công văn về việc đề xuất dự án tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
170 1973b/QĐ-ĐHHĐ 25/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu 6 bậc đối với ứng viên học bổng Eramus Plus
171 1975/QĐ-ĐHHĐ 25/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2015-2016
172 1945/QĐ-ĐHHĐ 23/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển viên chức Trường Đại học Hồng Đức năm 2015 cho đối tượng thuộc Đề án "Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ Đại học và Sau đại học với các trường đại học nước ngoài"
173 1946/QĐ-ĐHHĐ 23/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trường Đại học Hồng Đức năm 2015 cho đối tượng thuộc Đề án "Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ Đại học và Sau đại học với các trường đại học nước ngoài"
174 1936/QĐ-ĐHHĐ 23/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ Kiểm soát tài liệu ISO cấp đơn vị
175 1939/QĐ-ĐHHĐ 23/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo cấp trường" Hội nhập quốc tế và những thách thức đặt ra với việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI"
176 218/KH-ĐHHĐ 23/11/2015 Đại học Hồng Đức Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lí lớp cho Ban đại diện lớp năm thứ I, năm học 2015-2016.
177 202/TB-ĐHHĐ 23/11/2015 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học" Hội nhập quốc tế và những thách thức đặt ra với việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương khóa XI"
178 1933/QĐ-ĐHHĐ 19/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý
179 1934/QĐ-ĐHHĐ 19/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Bóng, khoa Giáo dục thể chất.
180 1935/QĐ-ĐHHĐ 19/11/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Lý luận và phương pháp giảng dạy Giáo dục thể chất, Khoa Giáo dục thể chất.
Trang 9/31 <12...5678910111213...3031>
Tìm kiếm văn bản
  • Tìm theo số hiệu
  • Tìm trong trích yếu
  • Loại văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Lĩnh vực
  • Ngày ban hành
  • Tìm kiếm