TB số 111/TB-ĐHHĐ, ngày 10/6/2015 Thông báo về nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên và nhân viên tham gia công tác coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015- Cụm thi số 24.

Đính kèm:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn