QĐ số 1406/QĐ-ĐHHĐ ngày 29/8/2018 về việc thành lập Ban xây dựng và Ban thư ký Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Hồng Đức.

QĐ số 1406/QĐ-ĐHHĐ ngày 29/8/2018 về việc thành lập Ban xây dựng và Ban thư ký Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Hồng Đức.

Đính kèm:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn