Lịch thi, Hiệu lệnh, Hướng dẫn coi thi THPT quốc gia năm 2016

1. Lịch thi THPT quốc gia năm 2016

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

30/6/2016

Sáng:

7h00

- Trưởng Điểm thi tổ chức họp cán bộ điểm thi để phổ biến Quy chế thi;

- Phân công CBCT làm thủ tục dự thi cho thí sinh.

8h00

- Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có);

- CBCT phổ biến Quy chế thi cho thí sinh.

01/7/2016

SÁNG

Toán

180 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Ngoại ngữ

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

02/7/2016

SÁNG

Ngữ văn

180 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Vật lí

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

03/7/2016

SÁNG

Địa lí

180 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Hóa học

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

04/7/2016

SÁNG

Lịch sử

180 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Sinh học

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

Đối với môn năng khiếu: TS đăng ký dự thi môn năng khiếu (Đọc, kể diễn cảm và Hát; Bật xa tại chỗ và chạy 100m) để xét tuyển vào Trường ĐH Hồng Đức thi theo lịch từ ngày 20/7 đến 26/7/2016. Xem tại: www.hdu.edu.vn

Xem chi tiết file đính kèm:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn