Quyết định ban hành Quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ cho sinh viên khi học chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hồng Đức.

.

Đính kèm:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn