Quyết định về việc thành lập Ban khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 và ý kiến của nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Nhà trường.

.

Đính kèm:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn