Kế hoạch làm việc với Đoàn kiểm tra công tác pháp chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp tại Trường Đại học Hồng Đức.

.

Đính kèm:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn