Quyết định về việc Thành lập Ban Chấm bài Cuộc thi ''Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hình chính trực thuộc Trung ương"

.

Đính kèm:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn