Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Cách mạng công nghiệp 4.0 - Phát triển các dịch vụ thông minh tại Trường Đại học Hồng Đức".

.

Đính kèm:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn