Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

.

Đính kèm:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn