Báo cáo tổng hợp ý kiến giải trình của Nhà trường tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với học sinh, sinh viên hệ chính quy năm học 2018-2019.

.

Đính kèm:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn