Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học hệ chính quy tập trung tại Trường Đại học Hồng Đức.

.

Đính kèm:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn