Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng ban Hành chính - Hậu cần - Kỹ thuật, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, trường Đại học Hồng Đức.

.

Đính kèm:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn