Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh Thạc Sĩ đợt 1-2015.

17, Tháng 6, 2015

QĐ số 952/QĐ-ĐHHĐ, ngày 15/6/2015 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

17, Tháng 6, 2015

QĐ số 945/QĐ-ĐHHĐ, ngày 15/6/2015 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ GDQP-AN đợt 1 năm 2015.

17, Tháng 6, 2015

QĐ số 935/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Quyết Định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

17, Tháng 6, 2015

QĐ số 936/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Quyết định về việc bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2011-2016.

17, Tháng 6, 2015

QĐ 934/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Quyết định về việc thôi giữa chức Ủy viên Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2011-2016.

17, Tháng 6, 2015

QĐ số 919/QĐ-ĐHHĐ, ngày 10/6/2015 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

17, Tháng 6, 2015

QĐ số 946/QĐ-ĐHHĐ, ngày 15/6/2015 về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

17, Tháng 6, 2015

Thông báo số 113/TB-ĐHHĐ ngày 15/6/2015 về bổ sung lịch tập huấn nghiệp vụ coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015-Cụm thi số 24

17, Tháng 6, 2015

CV số 108/ĐHHĐ-CĐ, ngày 13/6/2015 Về việc ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, người nghèo, Người cao tuổi, xây dựng tượng đài Bà Triệu.

17, Tháng 6, 2015

BC số 33/BC-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Báo cáo kết quả vận hành QMS ISO năm học 2014-2015.

17, Tháng 6, 2015

QĐ số 925/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014-2015

17, Tháng 6, 2015

Lịch công tác thi THPT quốc gia năm 2015( từ 02/4/đến 10/82015)

17, Tháng 6, 2015

TB số 111/TB-ĐHHĐ, ngày 10/6/2015 Thông báo về nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên và nhân viên tham gia công tác coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015- Cụm thi số 24.

17, Tháng 6, 2015

TB số 78-TB/ĐU, ngày 9/6/2015 Thông báo về việc nộp đảng phí tháng 4,5,6

17, Tháng 6, 2015
Page 70/71 <12...6162636465666768697071>