648/QĐ-ĐHHĐ - Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch đào tạo sau đại học đối với cán bộ, giảng viên giai đoạn 2016-2020.

File đính kèm
Tìm kiếm văn bản
  • Tìm theo số hiệu
  • Tìm trong trích yếu
  • Loại văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Lĩnh vực
  • Ngày ban hành
  • Tìm kiếm