75/TB-ĐHHĐ - Thông báo về việc ký HĐLĐ không xác định thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng năm 2013.

File đính kèm
Tìm kiếm văn bản
  • Tìm theo số hiệu
  • Tìm trong trích yếu
  • Loại văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Lĩnh vực
  • Ngày ban hành
  • Tìm kiếm