Thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) khóa II, liên kết với Trường đại học Soongsil - Hàn Quốc

31, Tháng 5, 2017

Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017

17, Tháng 5, 2017

Điểm đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 (từ ngày 11/9 đến hết ngày 21/9/2016) vào ngành ĐH Luật hệ chính quy năm 2016 của Trường ĐH Hồng Đức

7, Tháng 9, 2016

Thông báo ĐKXT bổ sung đợt 2 (từ ngày 11/9 đến hết ngày 21/9/2016) vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Trường Đại học Hồng Đức

5, Tháng 9, 2016

Thông báo ĐKXT đợt 1 (từ ngày 01/8 đến hết ngày 12/8/2016) vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Trường Đại học Hồng Đức

29, Tháng 7, 2016

Hướng dẫn ĐKXT đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 vào Trường ĐH Hồng Đức

26, Tháng 7, 2016

Ba hình thức đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Hồng Đức năm 2016

26, Tháng 7, 2016

Trường Đại học Hồng Đức công bố kết quả thi năng khiếu năm 2016

26, Tháng 7, 2016

Hướng dẫn tra cứu điểm thi THPT quốc gia năm 2016 tại Cụm thi số 34-HDT Trường ĐH Hồng Đức

17, Tháng 7, 2016

Thông báo lịch thi năng khiếu năm 2016 tại Trường Đại học Hồng Đức

17, Tháng 7, 2016

Lịch thi, Hiệu lệnh, Hướng dẫn coi thi THPT quốc gia năm 2016

19, Tháng 6, 2016

Sơ đồ điểm thi THPT quốc gia 2016-Cụm thi số 34, tại Thành phố Thanh Hóa, Quảng Xương, Hoằng Hóa

19, Tháng 6, 2016

Thông báo tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy năm 2016

17, Tháng 6, 2016

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016 CỤM THI ĐẠI HỌC SỐ 34 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - HDT

17, Tháng 6, 2016

Văn bản hợp nhất về quy chế thi THPT quốc gia 2016

17, Tháng 6, 2016
Page 1/2 <12>