Trường Đại học Hồng Đức công bố kết quả thi năng khiếu năm 2016

Môn thi: Đọc, kể diễn cảm và Hát – Xem kết quả tại đây

Môn thi: Bật xa tại chỗ và Chạy 100m - Xem kết quả tại đây

Lưu ý:  Thí sinh kiểm tra các thông tin cá nhân (Số CMND, họ tên, ngày tháng năm sinh) nếu có sai khác hoặc đã điều chỉnh thì thông báo đến số điện thoại: 0949.102.698 hoặc địa chỉ Email: lethanhson@hdu.edu.vn; hoangdungsi@hdu.edu.vn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn