Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị bàn về chỉ định học phần giảng dạy nhằm đảm bảo không vượt quá 200% định mức.

.

Đính kèm:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn