Thông báo về việc tăng cường quản lý, nắm bắt thông tin và phòng ngừa HSSV tham gia tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự.

.

Đính kèm:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn