Kế hoạch tổ chức khóa đào tạo lập nghiệp kinh doanh cùng Trung tâm Hoa Kỳ

9, Tháng 8, 2017

Công văn về việc tham gia chương trình học bổng của Bộ Ngoại giao Israel

7, Tháng 8, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban xây dựng Đề án liên kết đào tạo thạc sĩ Ngành Quản trị kinh doanh quốc tế giữa trường Đại học Hồng Đức và trường Đại học Khoa học ứng dụng Anhalt, CHLB Đức

13, Tháng 6, 2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo chương trình 4+1 cấp văn bằng đại học thứ 2, trường Đại học Zielona Gora, Ba Lan theo tiêu chuẩn Châu Âu

9, Tháng 6, 2017

Công văn về việc báo cáo đánh giá hoạt động HTQT tại đơn vị năm học 2016 - 2017 và định hướng công tác HTQT năm học 2017 - 2018

2, Tháng 6, 2017

Thông báo chương trình Thạc sỹ Sinh học cây trồng tại Israel, 2017

8, Tháng 5, 2017

Thông báo về học bổng ngắn hạn TSWIM và Hidden Dragons, Đài Loan 2017

8, Tháng 5, 2017

Thông báo chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2018

8, Tháng 5, 2017

Kế hoạch về việc Đón tiếp và làm việc với trường Đại học Việt Nhật

20, Tháng 4, 2017

Kế hoạch đón tiếp và làm việc với các đoàn nước ngoài (21 - 25/4/2017)

18, Tháng 4, 2017

Công văn về việc quản trị và cung cấp tin bài nội dung các mục tin RESEARCH, CAMPUS LIFE trên website tiếng Anh nhà trường

18, Tháng 4, 2017

Công văn về việc xây dựng trang website tiếng Anh

21, Tháng 2, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo quốc tế "Hands Across Waters: giáo dục gìn giữ môi trường qua tổ chức hoạt động nghệ thuật và mô hình trường học xanh"

13, Tháng 2, 2017

Quyết định về việc Tổ chức hội thảo quốc tế "Hands Across Waters: giáo dục gìn giữ môi trường qua tổ chức hoạt động nghệ thuật và mô hình trường học xanh"

13, Tháng 2, 2017

Kế hoạch về việc tham gia "Hội thi tiếng Việt và giao lưu văn hóa cho LHS Lào

20, Tháng 12, 2016
Page 2/4 <1234>