Thông báo về việc Chương trình học bổng thạc sĩ toàn phần tại Hoa Kỳ năm học 2017-2018.

24, Tháng 2, 2016

Công văn về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án"Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài" giai đoạn 2006-2015.

29, Tháng 12, 2015

Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ấn Độ năm 2016

29, Tháng 12, 2015

Thông báo về Chương trình học bổng hợp tác sông Hằng-sông Mê Công (MGC) tại Ấn Độ

29, Tháng 12, 2015

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án "Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài" giai đoạn 2006-2015

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu 6 bậc đối với ứng viên học bổng Eramus Plus

2, Tháng 12, 2015

Báo cáo tổng kết hoạt động hợp tác quốc tế giai đoạn 2010-2015, phương hướng hoạt động giai đoạn 2015-2020

2, Tháng 12, 2015

Thông báo về chương trình học bổng GLOBAL UGRAD 2016 dành cho sinh viên đại học

30, Tháng 11, 2015

Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng Tiếng Anh cho các ứng viên tham gia Học bổng Eramus plus

12, Tháng 11, 2015

Công văn về việc phân công chuẩn bị tham luận cho Hội nghị tổng kết công tác HTQT giai đoạn 2010-2015.

26, Tháng 10, 2015

Thông báo về học bổng trao đổi Eramus Plus.

22, Tháng 10, 2015

Thông báo về Chương tình Học bổng YSEALI dành cho thủ lĩnh trẻ.

15, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hợp tác Quốc tế giai đoạn 2010-2015.

29, Tháng 9, 2015

Thông báo về việc đón và nhập học cho Lưu học sinh Lào mới năm học 2015-2016.

21, Tháng 9, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban tiếp sinh Lưu học sinh Lào năm học 2015-2016

21, Tháng 9, 2015
Page 2/3 <123>