Kế hoạch về việc khảo sát tình hình việc làm của học sinh, sinh viên tốt nghiệp và Lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Nhà trường, năm 2019.

.

Đính kèm:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn